Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Dzelzsbetona tiltu kalpošanas laika modelēšana un tā ietekmējošo faktoru analīze” (“Tilta pār Šaltupi būvprojekts”)
Nosaukums angļu valodā “The Modeling of Reinforced Concrete Bridge Service Life and the Analysis of its Influencing Factors” (“Construction Project of the Bridge over the Saltupe ”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Ainārs Paeglītis
Recenzents Verners Straupe, tiltu inženieris, AS "Ceļuprojekts"
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma ir ”Dzelzsbetona tiltu kalpošanas laika modelēšana un tā ietekmējošo faktoru analīze” (Tilta pār Šaltupi būvprojekts). Darba izstrādes laikā autors veic patstāvīgu zinātnisko pētījumu ar mēŗki apgūt dzelzsbetona konstrukciju kalpošanas laika modelēšanas pamatus. Lai sagatavotos šāda veida modelēšanai, sākotnēji tiek apgūta nepieciešamā teorētisko zināšanu bāze, apgūstot daudzveidīgo apkārtējās vides apstāķļu ietekmi, to izraisītos procesus un praksē pielietojamu matemātisko modeļu metodiku. Darba mērķis: Izpētīt dzelzsbetona tiltu kalpošanas laiku ietekmējošos faktorus, kalpošanas laika modelēšanas un novērtēšanas metodes un pielietot tās praktiska piemēra analīzē. Darba uzdevumi: 1. Dzelzsbetona tiltu kalpošanas laiku ietekmējošo apstākļu izpēte (t.sk. temperatūras, relatīvā gaisa mitruma, oglekļa dioksīda klātbūtnes, saules radītās radiācijas, pretapledojuma sāls u.c. faktoru analīze). 2. Izpētīt kalpošanas laiku nelabvēlīgi ietekmējošos procesus un to modelēšans iespējas: • Betona karbonizācijas process • Hlorīdu radītā ietekme • Betona salizturība • Stiegrojuma korozijas attīstība 3. Pielietot vienkāršotus aprēķina modeļus tiltu kalpošanas laika prognozēšanai ar praktisku aprēķina piemēru. Pētījuma secinājumi: Dzelsbetona konstrukciju kalpošanas laiku ietekmē virkne dažādu ārējo apstākļu, taču Latvijas klimatiskajos apstākļos biežākais bojājumu veidošanās cēlonis ir vai nu betona karbonizēšanās, vai hlorīda jonu nelabvēlīgā iedarbe. Atlikušā kalpošanas laika modelēšanai var tikt pielietotas dažādas aprēķinu metodes, taču neviena no tām nespēj sniegt absolūti precīzu rezultātu. Šādu modeļu pielietošanas galvenais mērķis ir nevis sniegt precīzu kalpošanas laika beigu datumu, bet gan nodrošināt ar iespēju veikt savlaicīgu infrastruktūras vai uzturēšanas darbu plānošanu. Inženierprojekta uzdevumi: 1. Izstrādāt trīs potenciālos pārbūves variantus tiltam pār Šaltupi uz autoceļa A6 - Rīga Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pastarnieki) 226.52 kilometrā 2. Veikt variantu tehniski ekonomisko salīdzinājumu, izvēloties izdevīgāko no tiem 3. Izstrādāt ”Tilta pār Šaltupi būvprojektu” Kopējā darba struktūra: Bakalaura darbs sastāv no 182 lapām, 22 tabulām, 60 attēliem, 67 formulām, 42 literatūras avotiem un 3 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Kalpošanas laika modelēšana, dzelzsbetons, betons, tilti, korozija
Atslēgas vārdi angļu valodā service life modelling, reinforced concrete, concrete, bridges, corrosion
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2021 16:57:34