Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Biznesa likumu modelēšanas izpēte tehnoloģiskās funkcionēšanas modelēšanas kontekstā
Nosaukums angļu valodā Research on Business Rules Modelling in the Context of Technological Functioning Modelling
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Ērika Nazaruka
Recenzents Marina Pinčuka
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “BIZNESA LIKUMU MODELĒŠANAS IZPĒTE TOPOLOĢISKĀ FUNKCIONĒŠANAS MODEĻA KONTEKSTĀ” Darba mērķis ir novērtēt dažādu metožu pielietošanas perspektīvas biznesa likumu specifikācijai topoloģiskā funkcionēšanas modeļa ietvaros un sniegt ieteikumus TFM redaktora izstrādātājiem. Pašlaik TFM izmanto matemātisku notāciju, un redaktorā tieši tā ir implementēta. Matemātiskā notācija ne vienmēr ir saprotama biznesa cilvēkiem un priekšmetiskas vides ekspertiem. Nepieciešams padarīt šo TFM vizuālo notāciju līdzīgu bieži lietojamām diagrammām biznesā, bet tajā pašā laikā saglabājot visu informāciju un nezaudējot detaļas, ko TFM varētu uzrādīt formāli un pilnībā. Bakalaura darbā tiek analizēts, vai ir iespējams uzlabot TFM saprotamību un vizuālo izskatu, padarot tos tuvāk esošajiem cilvēku izmantotajiem parametriem. Papildu jautājums ir “Kā palielināt saprotamību?” Turklāt, “Vai ir iespējams piemērot šos specificēšanas elementus TF modelim?” Pie tam, šajā darbā ir iekļauts literatūras apskats par darba tēmu, specificēšanas metožu definīcijas, modeļa pārveidošana, kritēriji, metrikas un argumentācija, ko sniedz dažādi autori par cilvēka uztveri, specifikācijas metožu izmantošanu (BPMN un DMN), saprotamību, lasāmību, uzturamību, pilnīgumu un derīgumu u. c. Turklāt šī darba pētījuma autore ir izveidojusi kritēriju kopumu, praktiskos un teorētiskos veidos veikusi specifikācijas metožu analīzi, noteikusi metrikas specifikācijas metožu novērtēšanai un izstrādājusi ieteikumus par papildu specifikācijas elementu izmantošanu ar TFM. Kopumā šajā darbā ir 90 lappuses (galvenā daļa ir 75 lappuses), 23 attēli, 9 tabulas, 90 atsauces un 2 pielikumi (10 attēli un 2 tabulas).
Atslēgas vārdi Topoloģiskās darbības modelis, Specifikācijas paņēmieni, Biznesa process
Atslēgas vārdi angļu valodā Topological Functioning Model, Specification techniques, Business Process
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2021 15:17:19