Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas risku analīze brīvo zonu darbībā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs Risks in Free Zones”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darbā “Muitas risku analīze brīvo zonu darbībā” tiek aplūkota pasaules ekonomiskajai sistēmai aktuāla tēma par izplatītākajiem riskiem brīvajās ekonomiskajās zonās, kuru veidošanās priekšnosacījumus rada šo zonu specifiskā vide, kurā apvienojas minimāla kontrole ar dažādiem finanšu atvieglojumiem. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīti un analizēti muitas riski brīvo zonu darbībā kopumā, bet ierobežotā apjoma dēļ detalizēti pētīta un priekšlikumi sagatavoti konkrētas brīvās zonas vadībai. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt muitas risku pārvaldības iespējas un izstrādāt ieteikumus Liepājas SEZ vadībai to pārvaldībai. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek aprakstīta brīvo muitas zonu vēsture, tipoloģija, apskatītas galvenās ar tām saistītas problēmas un priekšrocības, kā arī raksturotas Latvijas Speciālās ekonomiskās zonas un brīvostas. Otrajā daļā tiek aprakstīti muitas riski brīvajās ekonomiskajās zonās, to cēloņi un veicinošie faktori, kā arī aprakstīta risku vadības procedūra. Trešajā daļā bakalaura darba autore novērtē riskus Liepājas SEZ. Darbu noslēdz autores izstrādātie ieteikumi Liepājas SEZ vadībai muitas risku pārvaldības optimizācijai. Darba kopējais apjoms ir 54 lappuses, tas satur 4 attēlus, 4 tabulas, 2 pielikumus, tajā ir atsauces uz 47 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Brīvās ekonomiskās zonas, muita, muitas riski, risku pārvaldība, kontrole.
Atslēgas vārdi angļu valodā Free economic zones, customs, customs risks, risk management, control.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2021 14:23:05