Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Tiltu pamatu un citu inženierbūvju izbūves metodes ūdenī” (“Ķīšupes tilta autoceļa P9 Ragana – Limbaži 17,38 km pārbūves projekts”)
Nosaukums angļu valodā “Construction Methods of the Bridge Foundations and Other Engineering Structures in the Water” (“Reconstruction Project of Kisupe Bridge on Road P9 Ragana – Limbazi 17.38 km”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Ainārs Paeglītis
Recenzents Verners Straupe, tiltu inženieris, AS "Ceļuprojekts"
Anotācija Bakalaura darba tēma ir " Tiltu pamatu un citu inženierbūvju izbūves metodes ūdenī." Darba mērķis ir apskatīt Baltijas apstākļos pieejamas izbūves metodes, kas var tikt piemērotas ūdens klātbūtnē un identificēt ekonomiski izdevīgākas metodes pie dažādiem tehniskiem un ģeoloģiskiem apstākļiem. Darbā ir apkopoti dažādu konstrukciju izbūves metodes ūdens klātbūtnē. Izņemot tiltu balstu pamatus, ar mitro grunti vai tiešo ūdens kontaktu ir jāskaitās būvējot: piestātnes, dambjus, hidroelektrostacijas, atomelektrostacijas, pamatus elektrotīklu torņiem, bākas, ēkas ūdenstilpņu piekrastes teritorijās un tml. Īpatnības, kas saistītas ar ūdens klātbūtni, bieži vien nav detalizēti aprakstītas normatīvajos dokumentos un projektu darba organizēšanas projektos, tāpēc gan jauns, gan pieredzējis specialists ir spiests balstīties uz specifisko savā uzņēmuma pieredzi vai tehniskām iespējam, nenovērtējot potenciāli izdevīgāko vai laikietilpīgāko variantu. Darbā tika aprakstīti populārāko metožu trūkumi un priekšrocības, ka arī piemērotība Baltijas valstu mūsdienas tehnoloģiskiem un ģeoloģiskiem apstākļiem. Darbā ir apkopoti dažādu tiltu un hidrotehnisko būvju projektu piemēri, kas atspoguļo Baltijas nozīmīgāko pieredzi šajā virzienā. Uzdevums ir formulēt skaidru saikni starp projekta eksistējošiem ģeoloģiskiem apstākļiem, tehniskam īpatnībām un izvelēto izbūves metodi. Darba ietvaros ievēroju ūdens klātbūtnes ietekmi uz tehnoloģijas izvēli, materiālu izvēli, aprīkojuma izvēli un darba rezultātu pārbaudi. Inženierprojekta daļa ietver sevī Ķīšupes tilta a/c P9 Ragana – Limbaži 17,38 km pārbūves projektu. Projekta ietvaros ir paredzēts esošo dzelzceļa plātnes novecojošo tiltu pārveidot par spriegotas dzelzsbetona plātnes tiltu. Tika izvērtēti trīs dažādi varianti, no kuriem ka pamatvariants tika izvēlēts dzelzsbetona plātnes tilts ar pēcspriegošanu. Kopējais darba apjoms ir 193 lpp., 24 tabulas, 123 attēli, 6 grafiki un 2 pielikumi, kuros ietilpst darba daudzuma saraksts, tilta būvniecības kalendārais grafiks un 18 rasējumi. Izmantotas literatūras apjoms – 20 avoti.
Atslēgas vārdi Pamati, Tilts, Ūdens, Ģeoloģiskie apstākļi, Hidrotehnik, Ķīšupes tilts
Atslēgas vārdi angļu valodā Foundation, Bridge, Water, Geological conditions, Water structures, Kisupe bridge
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2021 07:09:47