Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Darba vides stresa ietekmes uz darbiniekiem novērtēšana un tā mazināšanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Assessment of Impact of Work Environment Related Stress on Employees and Possibilities of its Reduction
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Laura Celmiņa
Recenzents Docente, Dr.oec. Iveta Ozoliņa-Ozola
Anotācija Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 59 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 2 tabulas, 0 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu, 4 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir izmērīt un noskaidrot aktuālo situāciju attiecībā uz darba vides stresu vairāku darba devēju kādas jomas darbinieku vidū. Darbā pētīta darbinieku, kas nodarbojas ar klientu apkalpošanu, situācija, veikta iegūto datu analīze un apkopoti secinājumi par šo darbinieku kopējo darba vides faktoru ietekmi, kā arī sniegti priekšlikumi šo faktoru mazināšanai un pielietotās metodes vērtējums.
Atslēgas vārdi darba vides stresa faktori, klientu apkalpotaji, depresija,
Atslēgas vārdi angļu valodā Work environment stress factors, depression, customer service representatives
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2020 13:00:23