Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts kravu pārvadājumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Employee Motivation System at a Freight Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents RTU vieslektore Ilze Valdovska
Anotācija Noslēguma darba autors: Ilona Zaharenkova. Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Docente Iveta Ozoliņa-Ozola. Noslēguma darba temats: Personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts kravu pārvadājumu uzņēmumā. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 34 attēli, 10 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 31 avots latviešu, un 3 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā ir izstrādāts personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts kravu pārvadājuma uzņēmumā, balstoties uz veikto uzņēmuma darbinieku aptauju un to rezultātiem. Pēc aptaujas rezultātiem ir konstatēts, ka uzņēmumā ir nepilnības darbinieku motivācijas procesā. Personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts un konkrēts plāns iekļauj materiālo un nemateriālo daļu, kas ļaus atrisināt esošus personāla motivācijas trūkumus uzņēmumā. Bakalaura darbā ir aprakstīti secinājumi, kuri izrieta no uzņēmuma personāla motivācijas novērošanas un piedāvāti konkrēti risinājumi problēmu novēršanai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Zaharenkova, I., Ozoliņa-Ozola, I. (2020). Personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts kravu pārvadājumu uzņēmumā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 62 lpp.
Atslēgas vārdi Personāls,motivēšana, labumi, novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Staff, motivation, benefits, evaluation
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2020 08:57:28