Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums Ārējo ietekmes faktoru mazināšanas iespējas uz kokapstrādes uzņēmumu krājumiem Latvijā
Nosaukums angļu valodā Opportunities to reduce external influence factors on stocks of wood processing businesses in Latvia
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs I.Laktiņš
Recenzents SIA ,,RX-Loģistika” direktors Dz. Ciganskis
Anotācija Bakalaura darba autore Anastasija Černova izstrādāja darbu, kura temats ir „Ārējo ietekmes faktoru mazināšanas iespējas uz kokapstrādes uzņēmumu krājumiem Latvijā”. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, kādi ārējie faktori negatīvi ietekmē kokapstrādes gatavās produkcijas krājumus Latvijā, kā arī izstrādāt priekšlikumus ārējo faktoru risku samazināšanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām. Darba pirmajā daļā aprakstīta kokapstrādes nozares nozīme Latvijā un kāds ir šīs nozares ieguldījums ekonomikas attīstībā. Kādas metodes tiek izmantotas Latvijas ražošanas uzņēmumos krājumu uzraudzībai un kontrolei. Darba otrajā daļā autore analizē ārējo faktoru ietekmi uz kokapstrādes uzņēmumu krājumiem. Ārējo faktoru analīzei autore izmanto PEST un QUEST analīzes metodes. Trešajā daļā darba ietvaros autore piedāvā risinājumus, lai samazinātu ārējo faktoru ietekmi uz kokapstrādes uzņēmumu krājumiem un to efektivitāti. Noslēgumā autore izveidoja secinājumus un priekšlikumus. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 60 lappuses. Tajā ir iekļauti 13 attēli, 18 tabulas. Darbā izmantotas 52 izmantotās literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi krājumi, kokapstrādes uzņēmumi, ārējie ietekmes faktori, mazināšanas iespējas.
Atslēgas vārdi angļu valodā stocks, wood processing companies, external factors, mitigation opportunities.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 14.12.2020 07:43:28