Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums “Starpniekdarbības pilnveidošanas iespējas starptautiskajos kravu autopārvadājumos”
Nosaukums angļu valodā “Improvement opportunities for forwarding activities in international road freight transportation”
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs Dmitrijs Solovjovs
Recenzents RTU Muitas un nodokļu katedras docents (praktiskais) A.Gulbis
Anotācija Bakalaura darba autore Tatjana Ļizunkova izstrādāja darbu, kura temats ir „Starpniekdarbības pilnveidošanas iespējas starptautiskajos kravu autopārvadājumos”, kuras mērķis ir izstrādāt priekšlikumus starpniekdarbības pilnveidošanai ekspedīcijas un pārvadātāju uzņēmumos starptautiskajos kravu autopārvadājumos. Pētāmā tēma mūsdienās ir ļoti aktuāla, jo katrā pārvadājumu organizēšanas posmā piedalās daudz starpnieku un jebkuram procesā iesaistītajam uzņēmumam ir būtiski, lai process notiktu maksimāli efektīvi, kas nozīmē, ka ir būtiski pilnveidot visus posmus starptautiskajos kravu autopārvadājumos, tai skaitā starpniekdarbību. Pētījuma ietvaros tiek analizētas būtiskākās nozares problēmas un meklēti risinājumi pilnveidošanas iespējām starpniekdarbības jomā. Darba pirmajā daļā tika aplūkoti starpniekdarbības teorētiskie aspekti starptautiskajos kravu pārvadājumos, analizējot un pētot teorētisko literatūru, kā arī tika aplūkoti atšķirīgu pārvadājumu paņēmieni. Darba otrajā daļā tika analizēta starptautisko kravu pārvadājumu joma, tās tendences un problēma, kas saistīta ar darbaspēka trūkumu, tika analizēti lielāki tirgus dalībnieki un analizētas tehnoloģiju ieviešanas grūtības, kā arī tika analizēti norēķini ar debitoriem un kreditoriem pēc ekspedīcijas uzņēmuma SIA “X” piemēra. Trešajā daļā tika piedāvāti minēto problēmu risinājumu un starpniekdarbības attīstības iespējas. Darba nobeigumā apkopota pētītā informācija un izdarīti secinājumi, kas noved pie atziņas, ka pētāmās jomas aktuālās problēmas ir darbinieku trūkums un debitoru parādi, un jomas attīstības iespējas ir tehnoloģiju ieviešana. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 76 lappuses. Tajā ir iekļauti 20 attēli, 16 tabulas, 1 formula un 2 pielikumi uz 2 lpp. Darbā izmantotas 53 literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: starpniekdarbība, autopārvadājumi, starptautiskie pārvadājumi, debitori
Atslēgas vārdi angļu valodā intermediation, road transport, international transportation, debtors
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 13.12.2020 23:42:00