Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojuma uzņēmuma darbības attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Development of a Service Company’s Activities
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Kristīne Gorbunova
Recenzents Lektora p.i., Mg. oec. Tatjana Celmiņa
Anotācija Noslēguma darba autors: Raivis Reiss Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Prakt.docente Kristīne Gorbunova Noslēguma darba temats: Pakalpojuma uzņēmuma darbības attīstības projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 1 attēls, 32 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 39 avoti latviešu un 1 angļu valodā. Darbam pievienoti 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Uzņēmuma Sia “AutoClassic.lv” attīstības pilnveidošanai piedāvāti trīs projekti. No veiktajiem projektu aprēķiniem, autors noteica kā piemērotāko realizācijai – darbinieku motivēšanas un kvalifikācijas pilnveidošanas projektu. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Reiss, R., Gorbunova, K. (2021). Pakalpojuma uzņēmuma darbības attīstības projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 62 lpp.
Atslēgas vārdi uzņēmējdarbība, darbības pilnveidošana, projektu izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā entrepreneurship, operational improvement, project development
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 12.12.2020 08:20:40