Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Apsardzes uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Operation of Security Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Tatjana Celmiņa
Recenzents RTU asoc. Profesore, Dr.oec. Tatjana Survilo
Anotācija Noslēguma darba autors: Evija Balode-Turkina Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., Lektore Tatjana Celmiņa Noslēguma darba temats: Apsardzes uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 18 attēli un 18 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 38 avoti latviešu, 2 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Apsardzes uzņēmums “A-security” pēdējos gados piedzīvojis attīstību un strauju darbinieku skaita pieaugumu. Bakalaura darbā tika veikta uzņēmuma analīze, kā rezultātā tika konstatētas nepilnības uzņēmuma iekšējos pamatdarbības procesos, kuru laicīga nenovēršana var novest pie kopējās uzņēmuma darbinieku neapmierinātības pieauguma, pakalpojuma kvalitātes un darbības efektivitātes krišanās. Darbā tiek apskatīts kādus iekšējās darbības procesu uzlabojumus būtu nepieciešams veikt, lai samazinātu konstatēto nepilnību ietekmi uz uzņēmuma darbību un attīstību. Lai uzlabotu uzņēmuma darbību un iekšējos procesus, būtu nepieciešams pārstrukturizēt uzņēmuma organizatorisko struktūru, ieviest iekšējās komunikācijas un informācijas aprites uzlabojošus elementus, kā arī izstrādāt un ieviest darbinieku motivācijas elementus. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Balode-Turkina, E., Celmiņa, T. (2020). Apsardzes uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 65 lpp.
Atslēgas vārdi Uzņēmējdarbība, uzņēmuma darbības pilnveide, apsardzes uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā Business, improvement of operation, Security Company
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 12.12.2020 07:37:38