Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmējdarbības uzsākšana skaistumkopšanas nozarē Latvijā
Nosaukums angļu valodā Starting Business in the Field of Beauty Treatment in Latvia
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Vieslektore MBA Dace Vanaga
Anotācija Noslēguma darba autors: Aleksandrs Karuks Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docents Vladimirs Šatrevičs Noslēguma darba temats: Uzņēmējdarbības uzsākšana skaistumkopšanas nozarē Latvijā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, pētījumu un aprēķinu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 14 attēli un 15 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 10 avoti latviešu, 7 angļu un 10 krievu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Skaistumkopšanas nozare ir samērā pievilcīga, taču nav sarežģītas ienākšanas barjeras priekš jauniem uzņēmumiem, tāpēc konkurence ir liela. Tika secināts, ka skaistumkopšanas salonam ir vairākas vājās puses un to stiprināšanai ir nepieciešams uzlabot un veikt vairākas aktivitātes, nevis tikai vienu. Pēc vairākiem aprēķiniem un secinājumiem tika izvēlēta atbilstoša stratēģija un aktivitātes, kas nodrošinās uzņēmuma strauju attīstību. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Karuks, A. Šatrevičs, V. (2020). Uzņēmējdarbības uzsākšana skaistumkopšanas nozarē Latvijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 60 lpp.
Atslēgas vārdi salons skaistumkopana uzéméjdarbíba frizieris
Atslēgas vārdi angļu valodā beauty management barber
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2020 13:04:37