Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma ilgtermiņa attīstības stratēģijas novērtēšana
Nosaukums angļu valodā Assessment of Long-Term Development Strategy of Service Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Normunds Balabka
Recenzents Mg. oec. Jevgenijs Locevs
Anotācija Bakalaura darba autore: Gunta Vēgnere Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents (prakt.), Mg. oec. Normunds Balabka Bakalaura darba temats: Pakalpojumu uzņēmuma ilgtermiņa attīstības stratēģijas novērtēšana. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 58 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 27 tabulas, 13 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 35 avoti latviešu, 4 angļu valodā un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti divi pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Teorētiskā daļa – auto nozares apskats, apskats par stratēģiju un tradicionālo finanšu analīzi. Pētījums par pakalpojuma uzņēmuma stāvokli, stipro un vājo pusi, iespējām un draudiem. Uzņēmuma finanšu analīze. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Vēgnere G., Balabka N. (2020). Pakalpojumu uzņēmuma ilgtermiņa attīstības stratēģijas novērtēšana. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 58 lpp.
Atslēgas vārdi uzņēmums, ilgtermiņa, attīstība, strateģija
Atslēgas vārdi angļu valodā product, strategy, bussiness, development
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2020 13:03:33