Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Aviācijas nozares krīzes pārvarēšanas risinājumu analīze un novērtējums Eiropā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis and evaluation of aviation sector crisis management solutions in Europe”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Remigijs Počs
Recenzents RTU Muitas un nodokļu katedras docents (praktiskais) A.Gulbis
Anotācija Bakalaura darba autors Artūrs Sala izstrādāja darbu, kura temats ir “Aviācijas nozares krīzes pārvarēšanas risinājumu analīze un novērtējums Eiropā”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt alternatīvu risinājumu krīžu ietekmes pārvarēšanai starptautiskajos pasažieru gaisa pārvadājumos. Bakalaura darba pirmajā daļā tika raksturotas starptautisko krīžu ietekme aviācijas nozarē, kā arī, tika raksturota aviācijas nozares darbība pasaules reģionos. Tika izpētīti krīzes veicinošie faktori un analizēta nozares reglamentējošā likumdošana starptautiskajā pasažieru gaisa pārvadājumu nozarē. Darba otrajā daļā tika raksturoti aviācijas uzņēmumu galvenie darbības rādītāji, izpētīts gaisa kuģu vidējais vecums Eiropā un vidējais izmaksu posteņu iedalījums aviācijas uzņēmumos. Tika analizēts pasažieru un pārvadājumu skaits, aizņemto sēdvietu īpatsvara un darbinieku izmaksu tendences Eiropā. Darba autors veica dziļāku analīzi saistībā ar krīzes ietekmi uz trīs Eiropas starptautiskajiem pasažieru gaisa pārvadātājiem, kā arī, tika analizēti to krīzes pārvarēšanas risinājumi. Darba otrās daļas beigās tika analizēta pandēmijas ietekme trīs aviācijas uzņēmumos. Darba trešajā daļā tika novērtēti starptautisko pasažieru gaisa pārvadātāju krīzes pārvarēšanas risinājumi un izstrādāts alternatīvs iespējamais risinājums krīzes pārvarēšanai – attālinātā darba vide, kas ir ieviešams un ekonomiski pamatots. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, 7 nodaļām un 2 apakšnodaļām, tā apjoms ir 67 lappuses. Tajā ir iekļauti 17 attēli un 4 tabulas. Darbā izmantotas 47 literatūras un avotu saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Aviācija, krīzes pārvarēšana, COVID-19 pandēmija, krīzes ietekmējošie faktori
Atslēgas vārdi angļu valodā Aviation, crisis management, COVID-19 pandemic, crisis impact factors
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 10.12.2020 17:57:05