Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Ventilācija mūsdienīgās biroju ēkās"
Nosaukums angļu valodā "Ventilation in modern office buildings"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Uldis Strauts
Recenzents Aleksejs Prozuments
Anotācija Emīla Mačuka bakalaura darbā ar projekta daļu „Ventilācija mūsdienīgās biroju ēkās” izpētīta biroju ēku ventilācijas sistēmas nozīme un nepieciešamība darba kvalitātes nodrošināšanā, izvērtējot cilvēku izdalīto piesārņojumu, kā arī piesārņojumu no āra gaisa. Gaisa kvalitātes prasības biroju ēkās pieaug, palielinoties veiktajiem pētījumiem par gaisa kvalitātes ietekmi uz cilvēka veselību un darba produktivitāti. Šī kvalitāte jānodrošina, saglabājot komfortablus darba apstākļus. Attīstoties ventilācijas nozarei, pieaug ventilācijas sistēmu energoefektivitātes prasības. Pirmajā nodaļā tika izpētīju ventilācijas sistēmas projektēšanas metodika, ņemot vērā standartos un normatīvos noteiktās gaisa apmaiņas, temperatūras, gaisa ātruma un ventilācijas sistēmas akustikas vērtības. Ventilācijas sistēmas aprēķinu svarīgi veikt pēc telpas izmantošanas mērķa, jo tas var būtiski ietekmēt ventilācijas sistēmas enerģijas patēriņu. Otrajā nodaļā izpētīju populārākos gaisa sadales veidus biroju ēkās. Tika secināts, ka sajaukšanas un aizvietošanas ventilācijas sistēmas ir populārākās gan to efektivitātes ziņā, gan to spējas iekļauties telpas dizainā. Trešajā nodaļā izpētīju galvenos biroju ēkas gaisa piesārņotājus un to ietekmi uz cilvēku veselību. Projektējot ventilācijas sistēmu biroju ēkās, svarīgi šo piesārņojumu koncentrāciju darba laikā uzturēt ieteicamajās robežās. Projekta daļā tika veikta ventilācijas sistēmas izstrāde trīsstāvu biroju ēkai. Projekta daļā tika aprakstīts gaisa apmaiņas aprēķins, nepieciešamā jauda gaisa piesildīšanai, klusinātāju izvēle, ventilācijas agregātu izvēle, kā arī sistēmas enerģijas patēriņš gada griezumā. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tas sastāv no 78 lappusēm, 23 tabulām, 25 grafiskajiem attēliem, 11 formulām, 4 rasējumiem un 9 pielikumiem. Darbā tika izmantoti 35 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: biroja ēkas, gaisa kvalitāte, aprēķina metodika.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: office buildings, air quality, calculation methodology.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 02.11.2020 18:22:34