Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Dzeramā ūdens patēriņa attālinātā uzskaite Latvijā
Nosaukums angļu valodā Ŗemote Metering of Drinking Water Consumption in Latvia
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Sandis Dejus
Recenzents Jānis Rubulis
Anotācija Andra Upīša bakalaura darbs ar projekta daļu “Dzeramā ūdens patēriņa attālinātā uzskaite Latvijā”. Sabiedrībā arvien tiek diskutēts par aktuālu problēmu – patērētā ūdens uzskaite gan daudzdzīvokļu ēkās, gan privātmājās. Pastāv uzskats, ka ūdenssaimniecības uzstādītais ūdens skaitītājs uzskaiti veic neprecīzi, kā rezultātā pakalpojuma saņēmējs ir spiests veikt samaksu par nepatērēto, bet ūdens skaitītāja uzskaitīto ūdens daudzumu. Tādēļ ir nepieciešams veikt izpēti par ūdens skaitītāju veidiem, attālināto ūdensskaitītāju nolasīšanu, to priekšrocībām un rast labāko risinājumu precīzai patērētā ūdens uzskaitei. Pirmajā nodaļā ir izpētīts Latvijas, Igaunijas un pasaules ūdens uzskaiti reglamentējošie normatīvie akti. Otrajā nodaļā salīdzināti komercuzskaites mēraparātu veidi (mehāniskie, elektromagnētiskie un ultraskaņas ūdens skaitītāji) aprakstot to priekšrocības, izmantošanas veidus un trūkumus. Trešajā nodaļā ir izpētītas dzeramā ūdens attālinātās nolasīšanas sistēmas Latvijā un pasaulē. Izpētītas attālinātas sistēmas priekšrocības un trūkumi, kā arī datu pārraides tehnoloģijas. Visā pasaulē ir veikti pētījumi par attālinātās nolasīšanas ūdens skaitītājiem. Uzstādot šāda tipa skaitītājus ir samazinājušās personāla un darba spēka izmaksas. Projekta daļā tika izstrādāts dzīvojamo māju ūdens apgādes sistēmas pieslēguma projekts pilsētas ūdensapgādes tīklam. Tika uzstādītas ūdens uzskaites akas, paredzot katrai mājai atsevišķu patērētā ūdens uzskaiti. Balstoties uz darba teorētiskajā daļā apkopoto informāciju par mēraparātu priekšrocībām un trūkumiem, uzskaites nodrošināšanai akās tika izvēlēts optimālākais mēraparātu veids – ultraskaņas tipa ūdens skaitītājs, kas praktiski izslēdz uzskaites neprecizitātes un mēraparātu bojājumu iespējamos riskus. Bakalaura darbs ar projekta daļu ir latviešu valodā, tā apjoms ir 69 lpp. Darbs satur 4 rasējumus, 13 attēlus, 4 tabulas. Darbā tika izmantotas 45 atsauces uz literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Attālinātā ūdens uzskaite, normatīvie akti, ūdens skaitītāji
Atslēgas vārdi angļu valodā Remote water accounting, regulatory enactments, water meters
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 30.10.2020 08:50:43