Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums Cementa kompozītu iekšējā kopšana
Nosaukums angļu valodā Internal Curing of Cement Composites
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Genādijs Šahmenko
Recenzents Profesors Mārtiņš Vilnītis
Anotācija Promocijas darba mērķis ir izpētīt novatorisku cementa kompozītu saraušanās deformācijas, kā arī novērtēt iekšējo sacietēšanas piejaukumu un maisījuma proporcijas ietekmi uz saraušanās deformāciju, visbeidzot saraušanās negatīvās ietekmes samazināšanu un mazināšanu. Tika pētīta atšķirīgu cietēšanas apstākļu ietekme uz betona kompozītu īpašībām. Lai samazinātu rukuma deformācijas, tika pētīta dažādu sacietēšanas apstākļu ietekme. Lai pārbaudītu tā ietekmi uz cementa kompozīta žūšanas saraušanos un mehāniskajām īpašībām, tika pievienoti dažādas piedevas un pildvielas. Lai atrastu katru no šiem rezultātiem, veikti žāvēšanas rukuma testu, izmantojot atšķirīgu materiāla sastāvu. Maģistra darbs satur sešas sadaļas. Sākotnējā segmentā saruna bija saistīta ar sacietēšanu un tās paņēmieniem, atjaunošanai izmantotajiem materiāliem, piemērojamajiem apstākļiem un salikto materiālu skaidrojumu. Galvenie aspekti ir īpašs ar šķiedru armēts cementa betons, hibrīds ar šķiedru pastiprināts cementa betons un tā izkārtojums izmantošanai betonā. Nākamajā daļā ir paskaidrots par rukumu un tā veidiem, kā arī tā īpašībām un apjomiem, kas identificēti ar laboratorijas darbu, kā arī tā ietekmi uz plaisām un to rašanos, būtībā paskaidrojot preventīvos pasākumus un drošības pasākumus, kas jāveic tās kontrolei. Nākamā daļa ir par eksperimentālo procesu, kas ietver pamatotu informāciju par žāvēšanas saraušanās testu, kas veikts, lai atklātu piemērota kompozītmateriāla izmantošanas iespējas, materiāla īpašības, dažādu materiālu maisījuma sastāva salīdzināšanu un īpašības, lai iegūtu nepieciešamos rezultātus. Secinājums paskaidros citu pētnieku iegūtos rezultātus salīdzinājumā ar darbā iegūtiem rezultātiem, dažādu faktoru ieteikumi uz cementa kompozītu rukuma procesiem. Iegūtie rezultāti atbilst maģistra darbā izvirzītam mērķim.
Atslēgas vārdi Iekšējā betona sacietēšana Žāvēšanas saraušanās Saraušanās deformācija Cementa kompozīti Relatīvais mitrums / temperatūra Laiks stundās Lieces izturība un spiedes izturība Plaisu pretestība SAP Sajauciet sastāvu Šķiedras Sajauciet sastāvu un samaisiet proporcijas Žāvēšanas saraušanās, tilpuma, lineāra, autogēna saraušanās
Atslēgas vārdi angļu valodā Internal curing of concrete Drying shrinkage Shrinkage Deformation Cement composites Relative humidity/temperature Time in hours Bending strength and compressive strength Crack resistance SAP Mix composition Fibers Mix composition &mix proportions Drying shrinkage, volumetric, linear, autogenous shrinkage
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.09.2020 15:05:29