Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Medicīnas procesu izpildīšanas kontroles informācijas sistēmas izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of Information System for Medical Process Execution Control
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Andrejs Romānovs
Recenzents Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
Anotācija Neskatoties uz augstu speciālistu kvalifikāciju un jaunāko tehnoloģiju izmantošanu medicīnā, mūsdienas joprojām pastāv informācijas trūkuma un neatbilstošu ārstēšanas metožu izmantošanas problēmas. Medicīnas informācijas sistēmas, kas kontrole visu ārstēšanas procesu un seko līdzi pacientu veselības parametru maiņai, dotu lielu priekšrocību veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanai. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt medicīnas procesu izpildīšanās kontroles informācijas sistēmas projekta prototipu. Šī mērķa sasniegšanai izmantojot literatūras izpētes un esošās situācijas analīzes metodes tika izstrādāts medicīnas darbplūsmu kontrolēšanas mehānisms, kas ļauj plānot un pārvaldīt ārstēšanas procesu. Izmantojot izstrādātu kontrolēšanas mehānismu tika uzprojektēta automātiskās kontroles informācijas sistēma telemedicīnas laboratorijai. Darba apjoms - 78 lpp., 2 tabulas, 15 attēli un 0 pielikumi. Finansējuma iestāde: Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Republika Finansējuma numurs: VPP-COVID-2020 / 1-0009 Akronīms: VPP-COVID-2020 Šo pētījumu finansē Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, projekts "ARTSS: Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem", projekta Nr. VPP-COVID-2020 / 1-0009
Atslēgas vārdi Telemedicīna, IoT medicinā, Centralizēta medicīnās sistēma, Kiberfizikālās medicīnās informācijas sistēmas, Kiberfizikālās informācijas sistēmas arhitektūra, Tehnoloģisku procesu konstruktors, Medicīnas procesu automātiskā kontrole, Medicīnas kvalitātes uzlabošana, Laboratorijās kļūdu samazināšana, Laboratorijas paraugu temperatūras un transportēšanās laika kontrole
Atslēgas vārdi angļu valodā Telehealth, IoT in medicine, Centralized medical system, Cyberphysical medical information system, Cyberphysical information system’s architecture, Technological process designers, Automatic control of medical processes, Healthcare quality improvement, Reduction of laboratory errors, Control of laboratory samples’ temperature and transport time
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 09.09.2020 11:06:28