Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums E-studiju tehnoloģijas
Nosaukums Moodle testu rezultātu padziļināta analīze
Nosaukums angļu valodā In-depth Analysis of Moodle Quiz Results
Struktūrvienība 23041 Tālmācības studiju centrs
Darba vadītājs Aleksandrs Gorbunovs
Recenzents Lāsma Ulmane Ozoliņa, Liepājas Universitāte, docente
Anotācija Maģistra darbu ar nosaukumu “Moodle testu rezultātu padziļināta analīze” ir izstrādājis Rīgas Tehniskās universitātes E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes Akadēmiskās maģistra studiju programmas “E-studiju tehnoloģijas” students Normunds Tiltiņš. Maģistra darba pētījuma mērķis ir izvērtēt Moodle testu rezultātu analīzes iespējas. Darbs ir balstīts uz dažādu zinātnisko rakstu, pētījumu un publikāciju apkopojumu par e-studiju un mācību vadības sistēmas izmantošanu un Moodle testu rezultātu analīzes iespējām. Pētījuma ietvaros veikta Rīgas Valsts tehnikuma Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļā iegūtu Moodle testu rezultātu datu analīze. Darba teorētiskajā daļā ir apkopota informācija par par e-studiju un mācību vadības sistēmas izmantošanu un testu veidošanas galvenajiem principiem.. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek veikta Moodle darbības, funkciju un datu bāzu struktūras analīze. Šajā sadaļā tiek analizēta testu rezultātu analīzes pieejamība Moodle un testu izpildes datu izguves iespējām Moodle vidē. Darba praktiskajā daļā tika veikta Moodle testu rezultātu datu analīze Rīgas Valsts tehnikuma Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas 4. kursa audzēkņu veiktajos testa mēģinājumos, izdarīti secinājumi un sniegti ieteikumi par testu rezultātu padziļinātas analīzes rīka vēlamajām iespējām. Iegūtie testu atbilžu un rezultātu dati un anonimizēti dati par testa izpildītājiem ir apkopoti un statistiski apstrādāti, izmantojot SPSS programmatūru. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā, to veido ievads, trīs galvenās daļas (teorētiskā, analītiskā un praktiskā daļa), nobeigums, secinājumi un izmantotās literatūras un avotu saraksts. Papildus darbā ir iekļauti 5 pielikumi. Darba apjoms ir 96 lapas, t. sk. 15 tabulas, 43 attēli un 117 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi LMS, Moodle, Testi, Rezultātu analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā LMS, Moodle, Test, Quiz result analysis
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 07.09.2020 23:41:52