Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku tehniskā stāvokļa izmantošanas pieeja nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanā
Nosaukums angļu valodā The approach of using the technical condition of multi-apartment residential buildings to determine the real estate market value
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Antra Kundziņa
Recenzents Raja Kočanova, LBS
Anotācija Maģistra darba tēmas nosaukums ir “Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku tehniskā stāvokļa izmantošanas pieeja nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanā”. Maģistra darba ietvaros autore pielietoja daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku tehniskā stāvokļa pieeju, nosakot nekustamā īpašuma tirgus vērtību. Maģistra darba galvenais mērķis ir izvērtēt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku tehniskā stāvokļa ietekmi uz nekustamā īpašuma vērtību. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā jeb analītiskajā daļā tiek analizēta kopējā dzīvojamā fonda situācija Latvijā, aplūkojot daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecības vēsturi un ēku tehnisko stāvokli. Pēc tam tiek izvērtēta daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošana Latvijā, apskatot iesniegto un pabeigto projektu statistiku un realizētos piemērus, kā arī tiek salīdzināts dzīvokļu tirgus neatjaunotās un atjaunotās ēkās. Otrajā jeb teorētiskajā daļā tiek veikts ieskats pētījumā izmantoto jēdzienu skaidrojumos. Galvenokārt tiek apskatīti tie jēdzieni, kas ir saistīti ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku tehniskā stāvokļa uzlabošanas iespējām, ēku atjaunošanas procesa un nekustamā īpašuma vērtēšanas procesa sīkāku izpēti. Trešajā jeb praktiskajā daļā tiek veikti tirgus vērtības aprēķini vairākiem dzīvokļiem sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās pirms un pēc ēku atjaunošanas dažādos Rīgas pilsētas mikrorajonos, lai varētu spriest par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku tehniskā stāvokļa ietekmi uz dzīvokļu īpašumu tirgus vērtību. Papildus tam tiek organizētas intervijas ar nekustamā īpašuma nozares ekspertiem, lai noskaidrotu ekspertu personīgo viedokli saistībā ar pētāmo tēmu. Balstoties uz pētījuma gaitā veikto dzīvojamā fonda analīzi, ēkas atjaunošanas procesa un nekustamā īpašuma vērtēšanas procesa izpēti, dzīvokļu tirgus vērtības aprēķiniem un interviju ietvaros saņemtajām nozares ekspertu atbildēm, maģistra darba nobeigumā tiek izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Maģistra darbs sastāv no 86 lappusēm, tajā ir iekļautas 7 tabulas un 17 attēli. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir iekļauti 40 avoti un maģistra darbam ir pievienoti 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi nekustamie īpašumi, vērtēšana, daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, ēku tehniskais stāvoklis, tirgus vērtība
Atslēgas vārdi angļu valodā real estate, valuation, multi-apartment residential buildings, technical condition of buildings, market value
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 01.09.2020 12:57:47