Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Arabinofuranozilpurīna atvasinājumu sintēze
Nosaukums angļu valodā Synthesis of arabinofuranosylpurine derivatives
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Irina Novosjolova
Recenzents Juris Gulbis
Anotācija Bakalaura darba literatūras apskatā ir apkopota informācija par arabinofuranozilpurīna atvasinājumu sintēzes metodēm, to pielietojumu un arabinozi saturošo atvasinājumu bioloģisko aktivitāti. Literatūras apskatam izmantotā informācija ir iegūta no datu bāzēm un avotiem: ScienceDirect, Wiley Online Library, SciFinder, Reaxys, SCOPUS, Mendeley. Darba eksperimentālajā daļā ir veikta 9-α-D-(2’,3’,5’-tri-O-benzoilarabinofuranozil)-2,6-bistriazolilpurīnu atvasinājumu sintēze, izmantojot vara (I) katalizēto 1,3-dipolāro azīda-alkīna ciklopievienošanās reakciju starp 2,6-diazidopurīna atvasinājumu un dažādiem terminālajiem alkīniem. Piemeklēti optimāli apstākļi 2,6-bistriazolilatvasinājumu sintēzei. Iegūtie 2,6-bistriazolilpurīna atvasinājumi ir izmantoti SNAr reakcijās ar pirolidīnu un morfolīnu un iegūti purīna C(6) pozīcijā ar amīnu aizvietoti produkti. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 119 lapa. Darbs satur 28 shēmas, 4 attēlus un 6 tabulas, tajā izmantoti 69 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi AZĪDA-ALKĪNA CIKLOPIEVIENOŠANĀS REAKCIJA, TRIAZOLILPURĪNI, AROMĀTISKĀ NUKLEOFĪLĀ AIZVIETOŠANA, 6-AMINOAIZVIETOTI ARABINOFURANOZILPURĪNI
Atslēgas vārdi angļu valodā ALKYNE-AZIDE CYCLOADDITION REACTION, TRIAZOLYL PURINES, AROMATIC NUCLEOPHILIC SUBSTITUTION, 6-AMINO-SUBSTITUTED ARABINOFURANOSYLPURINES
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 28.07.2020 14:21:45