Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums Stikla/oglekļa šķiedru hibrīda kompozīto termo-mehāniskās darbības analīze.
Nosaukums angļu valodā Analysis of thermo-mechanical behavior of hybrid glass/carbon composite.
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Andrejs Pupurs
Recenzents Asoc. prof. I.Ļašenko
Anotācija Vairāku šķiedru hibrīdi ir daudzsološs attīstības virziens kompozītmateriāliem. Kombinējot divu vai vairāku materiālu šķiedras, hibrīdie kompozītmateriāli var nodrošināt sabalansētākas mehāniskās un termiskās īpašības nekā atsevišķi oglekļa vai stikla kompozītmateriāli. Sakarā ar sinerģiju starp dažādām šķiedrām, vispārīgā gadījumā kompozītu mehāniskās stiprības īpašības ir grūti prognozēt. Šajā darbā pētīta oglekļa šķiedru un stikla šķiedru kompozītmateriālu darbība hibrīdā kompozītmateriālā. Stikla un oglekļa šķiedru kompozītmateriāli ir ļoti plaši pielietoti, tāpēc ir nepieciešams to īpašības pētīt sīkāk. Šajā maģistra darbā ir veikta hibrīdo stikla un oglekļa šķiedru kompozītmateriālu termo-mehāniskas darbības analīze. Galvenokārt kompozītmateriālu termo-mehāniskā darbība tika pētīta, izmantojot GEM datorprogrammu ANSYS. GEM aprēķinu rezultāti tika validēti ar analītiskajiem aprēķiniem MathCAD datorprogrammā, rezultāti tika salīdzināti un tika izdarīti secinājumi par hibrīdo stikla un oglekļa šķiedru kompozītmateriālu darbību.
Atslēgas vārdi Daudzskalu modelēšana, atteices kritērijs, kontinuitātes bojājumu modelēšana, plaisu blīvums, galīgo elementu modelēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Multiscale modelling, failure criterion, continuum damage modelling, crack density, finite element simulation
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 20.07.2020 10:29:28