Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Meteo radara fāzētas režģu antenas izstrāde.
Nosaukums angļu valodā Development of a Phased Array Antenna for a Weather Radar.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Guntars Balodis
Recenzents Mg.sc.ing., lektors D. Brodņevs
Anotācija ANOTĀCIJA Dotajā studiju noslēguma darbā tika aprēķināti galvenie parametri un izveidota matemātiskā modelēšana ar matlab programmu, kā arī veikta virziena diagrammu analīze un uzprojektēti staru vadības elementi. Noslēguma kvalifikācijas darbs sastāv no ievada, galvenās daļas kurā ir sešas nodaļas, noslēgums, izmantotas literatūras saraksts un pielikums. Ievadā pamatota pētāmās tēmas aktualitāte un temata uzdevumi. Pirmajā nodaļā ir apskatīti fāzētu antenu režģu veidi un to klasifikācija, fāzēta antenas režģa parametri un prasības. Otrā nodaļa satur izstarošanas tipa izvēli. Izskatīta izstarotāja izplatīšanas viļņa lauka struktūra. Aprēķināti izstarotāja un pārlaides raksturlielumi. Par fāzēta antenas režģa izstarošanas elementiem bija izvēlēti optimālie rupori. Trešā nodaļa satur viļņvada salāgošanas aprēķinus. Salāgošanai tika izvēlēta diafragma ar vienu stieni un jaudas slāpētājs pārsniedzamās jaudas apslāpēšanai. Ceturtajā nodaļā apskatīti fāzgriezēju veidi un izvēlēts uz pusvaditājiem atstarojošs diskrēts fāzgriezējs fāzes vadībai, respektīvi, veikti fāzgriezēja un diafragmas rezonanses aprēķini. Piektā nodaļa satur jaudas dalītāja tipus. Attiecīgi tika izvēlēts viļņvada spraugas jaudas dalītājs un veikti jaudas dalītāja raksturlielumu aprēķini. Sestā nodaļa satur teorētisku pārskatu par fāzes vadības elementiem un to galveniem parametriem. Respektīvi, tika izvēlēta pin diode fāzes pārvaldīšanai. Noslēgumā veikts secinājums par iegūtiem rezultātiem un veikta doto rezultātu salīdzināšanu ar izvēlētā prototipa meteo radara fāzēta antenas režģa rezultātiem. Kopējais darba apjoms ir 70 lappuses.
Atslēgas vārdi Fāzētas antenas režģis, meteo radar, fāzgriezējs, PIN diode, jaudas dalitājs.
Atslēgas vārdi angļu valodā Phased array antenna, weather radar, phase shifter, PIN diode, power divider.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.07.2020 18:19:51