Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Cilvēciskā faktora ietekmes izpēte lidojuma aktivitātes jautājumos.
Nosaukums angļu valodā Research into the influence of human factor on the issues of flight activity.
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Vladimirs Šestakovs
Recenzents Docente p.i. Dr.sc.ing. R. Bogdane
Anotācija Maģistra darbs “Cilvēciskā faktora ietekmes izpēte lidojuma aktivitātes jautājumos”. Darba mērķis ir izpētīt cilvēcisko faktoru tik sarežģītā sistēmā kā aviācija un apsvērt cilvēcisko faktoru, kas saistīts ar lidojuma vadību. Autore izvirza šādu hipotēzi: Saskaņā ar statistiku, lidojuma drošībai vislielākā ietekme ir cilvēciskajam faktoram, kas saistīts ar lidojuma aktivitāti. Pētījums ir teorētisks, bet tā mērķis ir izdarīt secinājumus par cilvēka faktora parādību klasi, ne tikai par konkrētajiem gadījumiem. Pētījums nav empīrisks un deduktīvs, savukārt hipotēze par datiem par cilvēka faktoriem lidojuma aktivitātes jautājumos ir pirmā, bet skaidrojums - vēlāk. Pētījuma primārie dati ietver teorētisko literatūru un tās analīzi. Promocijas darbs sastāv no divām daļām. Darba pirmajā daļā aprakstīta cilvēciska faktora būtība aviācijā, saistība starp cilvēka faktoru un apkalpes kļūdām, kā arī kļūdu veidi. Darba otrajā daļā aprakstītas tipiskās anomālās situācijas lidojumu laikā, pilota informācijas apstrādes modelis, profesionālās domāšanas un apkalpes resursu vadības koncepcija. Darbā ir 87 lappuses, 10 attēli, 10 tabulas, 107 literatūras avoti. Atslēgas vārdi: AVIĀCIJA, LIDOJUMI, CILVĒKU FAKTORS
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: AVIĀCIJA, LIDOJUMI, CILVĒKU FAKTORS
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: AVIATION, FLIGHTS, HUMAN FACTOR
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 08.07.2020 11:03:44