Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums Bremzēšanas intensitāšu noteikšana un ietekme uz ceļu satiksmes drošību
Nosaukums angļu valodā Measurement of Braking Intensities and their Effect on Road Safety
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Juris Kreicbergs
Recenzents Juris Teteris, VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija Kvalifikācijas departamenta vadītājs
Anotācija Pētījums ar nosaukumu ,,Autovadītāju izpratne par bremzēšanas intensitātēm un tās ietekmi uz bremzēšanas procesu” izstrādāts ar mērķi izpētīt un analizēt autovadītāju izpratni par dažādām bremzēšanas intensitātēm un to kā tas ietekmē bremzēšanas procesu. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: veikt pētījumu analīzi, kuros tiek apskatīta bremzēšanas procesa noteikšana; veikt literatūras analīzi; veikt citu valstu par autovadītāju eksamināciju atbildīgo iestāžu aptauju; izstrādāt pētījuma metodoloģiju datu ieguvei; veikt eksperimentālus mērījumus datu ieguvei; iegūtos datus apstrādāt, apkopot un analizēt iegūtos rezultātus, izdarīt secinājumus par paveikto darbu un sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai. Izvirzītais mērķis tika sasniegts veicot eksperimentālus bremzēšanas mērījumus vieglajam pasažieru automobilim uzstādot GPS datu reģistrētāju VBOX sport, eksperimentos piesaistītajiem autovadītājiem liekot izpildīt noteiktu uzdevumu, mērījumus sadalot divās daļās, apskatot – avārijas bremzēšanas un straujas bremzēšanas intensitātes. Tika iegūti rezultāti par to, kā autovadītāji izprot avārijas bremzēšanu, viņu sagatavotību to izpildīt, kā arī to, cik īsā ceļa posmā iespējams nobremzēt automobili, nebremzējot strauji. Tika sniegti priekšlikumi autovadītājiem pat to, kā rīkoties, kad tuvojoties regulējamam krustojumam tajā iedegas dzeltenais signāls un autovadītājam ir jāpieņem lēmums bremzēt vai turpināt kustību, – lai netiktu radīti draudi ceļu satiksmes drošībai. Pētījums uzrakstīts latviešu valodā ar kopējo lappušu skaitu 58, 40 attēliem un 5 tabulām. Atslēgas vārdi: bremzēšanas intensitātes, avārijas bremzēšana, strauja bremzēšana, bremzēšanas ceļa noteikšana.
Atslēgas vārdi bremzēšanas procesa noteikšana, avārijas bremzēšana, strauja bremzēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā car driving training, emergency braking, rapid braking
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 06.07.2020 18:02:01