Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Inerciālās navigācijas sistēmas korekcijas bloka izstrāde.
Nosaukums angļu valodā Development of a Correction Unit for an Inertial Navigation System.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
Recenzents Mg.sc.ing., docents I.Smirnovs
Anotācija Bakalaura darba nosaukums: Inerciālās navigācijas sistēmas korekcijas bloka izstrāde. Darba autore: Rūta Ramane Zinātniskais vadītājs: Dr.habil.sc.ing., profesors Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs Darba pirmajā nodaļā aplūkots bezplatformas inerciālās navigācijas sistēmas darbības algoritms. Nākamajās nodaļās, izmantojot pirmajā nodaļā aprakstītos sistēmas darbības principus, programmā Matlab Simulink tika izveidoti sistēmas raksturīgāko strukturāl-funkcionālo ķēžu modeļi, ar kuru palīdzību tika analizēta kļūdu attīstība šajos kontūros. Iegūtie rezultāti ļāva secināt, ka inerciālās sistēmas kļūdu attīstība ir atkarīga no atgriezeniskās saites zīmes. Pozitīva atgriezeniskā saite izraisa kļūdas palielināšanos, bet negatīva atgriezeniskā saite- stabilizē sistēmu. Tika secināts, ka svarīga nozīme ir tam, kurā sistēmas posmā tiek ievadīts kļūdas signāls. Eksperimentu rezultāti arī parādīja, ka vislielākā kļūda veidojas lielajā leņķu aprēķināšanas atgriezeniskās saites kontūrā, kura atgriezeniskās saites aptver divus un pat trīs integratorus un šādā kontūrā, neatkarīgi no atgriezeniskās saites zīmes, kļūda destabilizē sistēmu un laika gaitā turpina pieaugt. Sistēmas raksturīgāko strukturāl-funkcionālo ķēžu analīze pierādīja strukturālās korekcijas bloka pielietošanas nepieciešamību, tādēļ tika izveidots Ziemeļu kanāla ātruma strukturālās korekcijas bloka datormodelis un tika veikta tā analīze. Tika secināts, ka strukturālās korekcijas metode ir efektīva un ļoti svarīga ir piemērota papildus devēja izvēle. Darbs sastāv no 100 lapaspusēm, kurās iekļauta 101 formula, 126 attēli un 8 tabulas. Bakalaura darbā izmantoti 18 literatūras avoti. Atslēgas vārdi: inerciālā sistēma, kļūdu analīze, atgriezeniskā saite, strukturālā korekcija.
Atslēgas vārdi inerciālā sistēma, kļūdu analīze, atgriezeniskā saite, strukturālā korekcija
Atslēgas vārdi angļu valodā inertial system, error analysis, feedback loop, structural correction
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 05.07.2020 12:02:57