Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Gaisa kuģa fizelāžas mitruma žāvēšanas sistēmas izstrāde un projektēšana.
Nosaukums angļu valodā Development and Design of Aircraft`s Fuselage Moisture Dehumidification System.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Sergejs Kuzņecovs
Recenzents Dr.habil.sc.ing, profesors V. Pavelko
Anotācija Bakalaura darba tēma ir ”Gaisa kuģa fizelāžas mitruma žāvēšanas sistēmas izstrāde un projektēšana”. Darba autors : R.K. Eizentāls. Darba vadītājs: Dr.sc.ing., docents S. Kuzņecovs Darba galvenais mērķis ir izpētīt mitruma rašanās iemeslus fizelāža, tā ietekmi uz gaisa kuģi un tā konstrukciju un izstrādāt sistēmu, kas uzkrājušos mitrumu žāvē, tādejādi novēršot mitruma negatīvo ietekmi. Darba izstrādē izmantoti mācību līdzekļi, tehniskā literatūra, gaisa kuģu ražotāju lietošanas instrukcijas, ventilācijas un žāvēšanas sistēmu apraksti un konstruēšanas norādījumi. Aprēķini veikti izmantojot Microsoft Excel lietotājprogrammu un žāvēšanas sistēmas izstrāde veikta izmantojot AutoDesk Inventor 2020 programmu. Darbā iekļauts sistēmas elementu apraksts un aprēķinu rezultāti, no tiem veiktie secinājumi, kuri ņemti vērā mitruma žāvēšanas sistēmas izstrādē, ka arī iekļauts ekspluatācijas izvērtējums, iespējamie uzlabojumi un sistēmas radītie ietaupījumi. Darbs sarakstīts latviešu valodā, satur ievadu, 5 nodaļas, secinājumus, izmantotās literatūras sarakstu, 38 attēlus, 38 tabulas, 54 formulas, kopā veido 71 lapaspuses.
Atslēgas vārdi žāvēšana, spiediena zudumi, mitruma novēršana, efektivitātes uzlabošana, gaisa kuģu ekspluatācija
Atslēgas vārdi angļu valodā drying, pressure losses, moisture elimination, efficiency improvement, operation of aircraft
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 03.07.2020 15:16:22