Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Apģērbu un tekstila tehnoloģija
Nosaukums Šūto izstrādājumu apstrādes laika noteikšana ar analītisko aprēķinu metodi
Nosaukums angļu valodā Sewn goods processing time determination by analytical calculation method
Struktūrvienība 14D00 Dizaina tehnologiju institūts
Darba vadītājs Inese Ziemele
Recenzents Mg.sc.ing. Gita Valtere, kvalitātes inženiere, SIA "Fristads Production"
Anotācija Bakalaura darba autore: Alise Dubkeviča Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Asoc.prof., Dr.sc.ing., Inese Ziemele Bakalaura darba temats: Šūto izstrādājumu apstrādes laika noteikšana ar analītisko aprēķinu metodi. Bakalaura darbs rakstīts: latviešu valodā, to veido ievads, 7 nodaļas un secinājumi. Darba apjoms ir 101 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 34 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 5 avoti latviešu, 2 avoti krievu, 1 avots vācu un 48 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 26 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā aplūkota šūto izstrādājumu apstrādes laika noteikšana. Pamatojoties uz analītisko šūto izstrādājumu apstrādes laika normēšanas metodiku, izveidotas uzdevumu veidnes un norādes darba laika normēšanai, izstrādājot palīglīdzekli apģērbu tehnoloģiju bakalaura līmeņa studentiem šūto izstrādājumu apstrādes laika noteikšanai. Noslēguma darba ietvaros tulkota un sakārtota norāžu tabulās apstrādes laika normēšanai nepieciešamā informācija. Lietojot analītisko aprēķinu metodi, noteikts šūtā izstrādājuma apstrādes laiks, tā tehnoloģiskās operācijas sagrupējot pa darbu veidiem, katram darba veidam iekārtojot darba vietu, norādot darba priekšmetu un darba instrumentu izvietojumu. Tā rezultātā katram šūtā izstrādājuma apstrādes darbu veidam noteikta racionāla laika normēšanas darbību secība un izveidoti metodiskie norādījumi gan teksta, gan. prezentāciju formātā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apskats: Dubkeviča A. (2020). Šūto izstrādājumu apstrādes laika noteikšana ar analītisko aprēķinu metodi. Bakalaura darbs / A. Dubkeviča, Rīga: RTU, DTI, bakalaura profesionālā studiju programma “Apģērbu un tekstila tehnoloģija” 101 lpp.
Atslēgas vārdi Šūtie izstrādājumi, apstrādes laiks, apstrādes laika noteikšana, analītiskā aprēķinu metode
Atslēgas vārdi angļu valodā Sewing processing time, time determination, analytical calculation method, sewn goods, time study
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 01.07.2020 11:29:14