Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Apģērbu un tekstila tehnoloģija
Nosaukums Sublimācijas apdrukas ātruma ietekme uz drānas kvalitāti
Nosaukums angļu valodā Sublimation printing speed’s effect on fabric quality
Struktūrvienība 14D00 Dizaina tehnologiju institūts
Darba vadītājs Ilze Baltiņa
Recenzents Mg.sc.ing. Madara Priediena, tehnologs/ paraugu izgatavotājs, AS "Printful Latvia"
Anotācija Tatjana DROZDA Sublimācijas apdrukas ātruma ietekme uz drānas kvalitāti. [Bakalaura darbs] Rīgas Tehniskā universitāte, DTI, ATTK, Rīga – 2020. – 75 lpp. Darba mērķis ir analizēt sublimācijas apdrukas ātruma ietekmi uz dažādas struktūras drānu apdrukas kvalitāti. Darbs sastāv no ievada, četrām pamatnodaļām un secinājumiem. Ievadā pamatota darba tēmas aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Darba pirmajā nodaļā ir apskatīti, analizēti tekstilmateriālu apdrukas paņēmieni un veidi. Otrajā nodaļā ir apkopota informācija par sublimācijas apdrukas tehnoloģiju – izmantojamām krāsvielām, piemērotiem tekstilmateriāliem un izmantojamām iekārtām. Trešajā darba nodaļā izpētīts un analizēts SIA MINT print uzņēmuma produkcijas sortiments un apdrukājamo drānu sortiments, kā arī uzņēmumā izmantojamās iekārtas un tintes. Darba pētnieciskajā daļā apdrukātas dažādas drānas no uzņēmuma sortimenta, izmantojot sublimācijas metodi, ar dažādiem apdrukāšanas ātrumiem jeb virsmas kontaktlaikiem. Ceturtajā nodaļā analizēta apdrukāto drānu kvalitātes atkarība no apdrukas ātruma un drānas veida. Drānu kvalitāte galvenokārt novērtēta ar dažādu krāsu apdruku krāsnoturību sausā un slapjā berzē, mākslīgā apgaismojumā un mazgāšanā. Iegūtie rezultāti salīdzināti ar Euratex rekomendācijās dotajām raksturlielumu brāķējošām jeb minimālām vērtībām, kas attiecināmas uz sporta apģērbiem paredzētām drānām. Darba noslēguma nodaļā apkopoti darba rezultāti un secinājumi. Rezultātā noteikts, ka uzņēmumā var palielināt apdrukas ātrumu uz kalandra, jo apdrukas ātruma palielināšana nav ietekmējusi drānu apdruku kvalitāti. Darbā 75 lappuses pamatdaļā, 95 lappuses kopā ar pielikumiem, 25 attēli, 16 tabulas, 9 pielikumi, izmantoti 64 literatūras avoti, ieskaitot grāmatas, standartus un interneta resursus.
Atslēgas vārdi sublimācijas apdruka, tekstilmateriālu apdruka, drānu apdrukas kvalitāte, drānu apdrukas krāsnoturība
Atslēgas vārdi angļu valodā sublimation printing, dye-sublimation, textile printing, quality of the prints of fabrics, resistance of the colour of fabrics, colour fastness of fabrics
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 01.07.2020 10:51:24