Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Dzelzceļa transports
Nosaukums Lokomotīves 2M62UM pacelšanas metodikas izstrāde pēc nobraukšanas no sliedēm
Nosaukums angļu valodā Methods development for locomotive 2M62UM lifting after derailment
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Fjodors Mihailovs
Recenzents Nikolajs Koptelovs VAS "Latvijas dzelzceļš" Civilās aizsardzības un ugunsdrošības daļas speciālists
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir lokomotīves 2M62UM pacelšanas metodikas un tehnoloģiju izstrāde pie dažādiem nobraukšanas veidiem. Bakalaura darba uzdevums ir apskatīt un analizēt iespējamos lokomotīves nobraukšanas no dzelzceļa sliedēm cēloņus un izstrādāt iespējamās lokomotīves pacelšanas tehnoloģijas pie dažādiem nobraukšanas veidiem. Bakalaura darbs sastāv no 5 nodaļām: Lokomotīves 2M62UM ekspluatācija; Lokomotīvju nobraukšanas no sliedēm analīze un pacelšanas paņēmienu novērtēšana; Dzelzceļa celtņi un lokomotīves pacelšanas tehnoloģija ar dzelzceļa celtņiem; Lokomotīves pacelšanas tehnoloģija ar hidrauliskajām iekārtām; Lokomotīves pacelšanas tehnoloģija ar uzbraukšanas līdzekļiem. Darbā aprakstīta dzelzceļa negadījumu klasifikācija un to izmeklēšanas kārtība. Aplūkoti un izanalizēti iespējamie lokomotīvju nobraukšanas no sliedēm varianti. Balstoties uz darbā apkopoto informāciju, tiks izstrādātas un apskatītas lokomotīves 2M62UM pacelšanas metodikas un tehnoloģijas, izmantojot uzbraukšanas līdzekļus, hidrauliskās iekārtas un dzelzceļa celtņus. Darba apjoms: 72 lpp., 30 attēli, 9 tabulas, 19 formulas, 14 literatūras avoti, 4 grafiski attēli.
Atslēgas vārdi 2M62UM, lokomotīve, pacelšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā 2M62UM, locomotive, lifting.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 01.07.2020 08:26:01