Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Grīdas klājēja profesijas aktuālās problēmas un risinājumi darba aizsardzībā
Nosaukums angļu valodā Actual Problems and Solutions of Floor Covering Installers in Labor Protection
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Bartušauskis
Recenzents Jānis Ķipsna, Dr.oec., RTU prof.
Anotācija Bakalaura darba autors: Sandra Rudka Bakalaura darba vadītājs: Jānis Bartušauskis, Lektors, Mg. DA. Bakalaura darba tēma: “Grīdas klājēja profesijas aktuālās problēmas un risinājumi darba aizsardzībā”. Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 76 lapām. Bakalaura darbā ir 45 attēli, 16 tabulas un 2 formulas. Valoda, kurā uzrakstīts bakalaura darbs: Latviešu. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Bakalaura darba teorētiskajā daļā tika apskatīts darba aizsardzības nozīmīgums, likumdošana uz kuru balstās darba aizsardzība, atbildīgās personas un institūcijas. Darbā ir atspoguļotas vairākas darba vides risku novērtēšanas metodes, kuras vislabākā veidā ir piemērojamas grīdas klājēju darba vides risku novērtēšanas veikšanai. Bakalaura darba analītiskajā daļā ir aprakstīts uzņēmums, kura ietvaros tika pētīta grīdas klājēju profesija. Izveidota uzņēmuma struktūra, kā arī aprakstīti grīdas klājēju profesijas galvenie pienākumi un darba specifika. Ir izpētītas arodslimības, kas raksturīgas šīs profesijas pārstāvjiem, kā arī apskatīta nelaimes gadījumu statistika būvniecībā. Tika aprakstīti mehāniskie un elektriskie instrumenti, kuri izmantojami darba procesā, kā arī individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes principi. Apskatīta individuālie aizsardzības līdzekļu pieejamība. Analītiskajā daļā ir apkopoti 2 anketu rezultāti, kuri sniedza precīzāku informāciju, lai novērtētu grīdas klājēju ergonomiskos un psihoemocionālos riska faktorus. Tika veikta drošības datu lapas analīze, lai veiktu ķīmisko risku novērtējums, kā arī tika novērtēts risks saskarei ar putekļiem. Bakalaura praktiskajā daļā ir izstrādāti priekšlikumi, kas samazina riskus. Kopumā ir Bakalaura darbā izmantotie informācijas avoti: Darba izstrādei kopumā tika izmantoti 43 informācijas avoti. Rudka., S. “Grīdas klājēja profesijas aktuālās problēmas un risinājumi darba aizsardzībā”. Bakalaura darbs/ Zinātn. vadītājs Lektors, Mg. DA., Bartušauskis J.- Rīga: RTU, 2020.- 76 lpp.
Atslēgas vārdi Grīdas klājēji, darba aizsardzība, piespiedu pozas
Atslēgas vārdi angļu valodā Floor Covering Installers, ocupational safety, compulsive postures
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 30.06.2020 14:15:49