Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Darba aizsardzības aktuālās problēmas un risinājumi lauksaimniecības tehnikas tirdzniecības uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Current Health and Safety Problems and their Solutions in Agricultural Machinery Trading Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Guna Bazone
Recenzents Jānis Ķipsna, Dr.oec., RTU prof.
Anotācija Bakalaura darba autore: Madara Šoreca Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Scientific assistant ts, Mg.oec, Mg. DA Guna Bazone Bakalaura darba nosaukums: “Darba aizsardzības aktuālās problēmas un risinājumi lauksaimniecības tehnikas tirdzniecības uzņēmumā” Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 64 lappuses. Bakalaura darbs satur 3 tabulas, 23 attēlus un 4 pielikumus. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba izmantotās literatūras sarakstā ir ievietoti 33 informācijas avoti. Galvenie bakalaura darba aplūkotie jautājumi un rezultāti: Darba mērķis ir izprast aktuālākās darba aizsardzības organizatoriskās sistēmas problēmas uzņēmumā un izveidot risinājumu, lai tās novērstu. Teorētiskajā daļā tiek aprakstīta darba aizsardzības sistēma Latvijā, tāpat arī darba aizsardzības organizācija uzņēmumā, darba aizsardzības prasības veicot darbu augstumā, kā arī risku novērtēšanas soļi un metodes. Analītiskajā daļā ir aprakstīta vispārēja informācija par uzņēmumu un tā darbību, tālāk tiek analizēta darbinieku aptauja, kuras rezultātā tiek veikta uzņēmuma darba vides risku faktoru novērtējuma salīdzināšana ar aptaujas datu rezultātiem. Praktiskajā daļā tiek piedāvāti trīs risinājumi darba aizsardzības uzlabošanai uzņēmumā. Kā viens no risinājumiem tiek piedāvāts uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas izveide, tam seko instrumentu uzskaites žurnālu un kvalitātes vadības ieviešana un kā beidzamais ir risinājumi un priekšlikumi darbam augstumā. Izstrādātajā darbā tiek izmantoti LR Saeimas izdoti likumi, LR Ministru kabineta noteikumi, LR ministriju dati un dokumenti, lauksaimniecības uzņēmuma “X” iekšējie dokumenti, kā arī interneta avotu materiāli. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Darba vides risku novērtēšana, Darba vides riski, Darbs augstumā, Darba aizsardzība, Darba aizsardzība organizācijā,Darba vides mērījumiDarba drošības speciālists, Individuālie aizsardzības līdzekļi, Kolektīvie aizsardzības līdzekļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Work environment risk assessment, Work environment risks, Work at heights, Labor protection, Labor protection in organization, Work environment measurements, Work safety specialist, Personal protective equipment, Collective protective equipment
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 30.06.2020 13:41:51