Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Psihoemocionālie riski un to novēršanas metodes reģionālā Valsts darba inspekcijā
Nosaukums angļu valodā Psycho-Emotional Risks and Methods of their Elimination in the Regional State Labor Inspectorate
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Bērziņš
Recenzents Evita Biezmane, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Bakalaura darba autors: Aivita Beinaroviča Bakalaura darba vadītājs: Docents, Mg. sc .ing. Jānis Bērziņš Bakalaura tēma: „Psihoemocionālie riski un to novēršanas metodes reģionālā Valsts darba inspekcijā” Valoda, kurā bakalaura darbs ir uzrakstīts: Latviešu Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 68 lpp., neskaitot 1 darbam pievienoto pielikumus. Bakalaura darbs satur 33 attēlus un 3 tabulas. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir noteikt, vai konkrētajā reģionālajā Valsts darba inspekcijas iestādē pastāv psihoemocionālie riska faktori, kādi tie ir, un veikt šo faktoru risku izvērtējumu, sniedzot priekšlikumus psihoemocionālā klimata uzlabošanai un to risku novēršanas iespējas. Darba izstrādes procesā tika izmantotas gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās izpētes metodesticamākiem rezultātiem. Kā kvantitatīvā metode tika izmantota aptauja un informācijas meklēšana, bet kā kvalitatīvā – novērošana, nepieciešamo materiālu un dokumentu analīze. Tika iegūti šādi galvenie rezultāti: 1) Psihoemocionālie riska faktori inspektoru darbā pastāv un var ietekmēt inspektoru drošību un veselību. 2) Galvenie stresori konkrētā reģionālā Valsts darba inspekcijā: darba organizācija un apjoms, pārslodze; pārāk augsta atbildība, saspringti noteiktie termiņi; konfliktsituācijas ar klientiem. Tika izstrādāti šādi galvenie priekšlikumi: turpināt uzlabot darba vidi; pievērsties darbu optimizācijas iespējām; papildināt inspektoru zināšanas, īpaši, par psihoemocionālajiem riskiem. Galvenie informācijas avoti: Darba izstrādei tika izmantoti literārie avoti, publikācijas internetā, Latvijas un Eiropas statistikas dati, normatīvie akti u.c. materiāli. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Beinaroviča A. “Psihoemocionālie riski un to novēršanas metodes reģionālā valsts darba inspekcijā” Bakalaura darbs/ Darba vadītājs J.Bērziņš - Datorsalikums - Rīga: RTU, 2020. - 68 lpp.
Atslēgas vārdi Psihoemocionālie riski; Psihoemocionālo risku novēršanas metodes; Psihoemocionālie riska faktori; Psihoemocionālo risku izvērtējums;
Atslēgas vārdi angļu valodā Psycho-emotional risks, factors; emotional risks; methods of psycho-emotional risk elimination.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 30.06.2020 13:32:52