Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Darba aizsardzības problēmas un risinājumi komunālās tehnikas ražošanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Labor Protection Problems and Solutions at Municipal Vehicles Production Company
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Bērziņš
Recenzents Inese Vilcāne, lekt., Mg.darba aizsardzība
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Amina Žambikova Bakalaura darba vadītājs: Jānis Bērziņš, Docents, Ing. Bakalaura darba tēma: “Darba aizsardzības problēmas un risinājumi komunālās tehnikas ražošanas uzņēmumā” Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 78 lapām. Bakalaura darbā ir 32 attēls, 19 tabulas un 3 formulas. Valoda, kurā uzrakstīts bakalaura darbs: Latviešu. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Bakalaura darba teorētiski metodiskajā daļā tiek nodrošināts māšīnbūves nozares apraksts un darba aizsardzības likumdošana, kas attiecas uz komunālas mašīnas ražošanu, darba vides risku novērtēšanas procedūras specifika un metodes, kā arī aprakstīts lāzergriešanas process. Bakalaura darba analītiskajā daļā ir aprakstīta mašīnbūves nozare, tiek aplūkotas Valsts darba inspekcijas statistikas dati par nelaimes gadījumiem un arodslimībām mašīnbūvē un metālapstrādē. Tiek izpētīta darba aizsardzības sistēma uzņēmumā un aprakstīti darba aizsardzības speciālista pienākumi. Tiek aprakstīts arī komunālās tehnikas ražošanas process, sīkāk izskatīts lāzergriešanas cehs, aprakstīts lāzergriešanas process. Bakalaura darba ietvaros tika veikti indikatīvie mērījumi un apkopota darba aizsardzības aptauja lāzergriešanas operatoriem. Bakalaura darba praktiskajā daļā tiek izvērtēti darba vides riski lāzergriešanas cehā saskaņā ar risku novērtēšanas metodi kopumā. Tika izstrādāti un piedāvāti uzlabojumi drošai darba vides uzturēšanai. Bakalaura darba izstrādes ietvaros tiek izvirzīti 17 secinājumi un sniegti 12 priekšlikumi. Bakalaura darbā izmantotie informācijas avoti: Darba izstrādei kopumā tika izmantots 41 informācijas avots. Žambikova, A. “Darba aizsardzības problēmas un risinājumi komunālās tehnikas ražošanas uzņēmumā”: Bakalaura darbs/ Zinātn. vadītājs. Docents, Ing, Bērziņš, J.- Rīga: RTU, 2020.- 78 lpp.
Atslēgas vārdi darba drošība, lāzergriešana, mašīnbūve
Atslēgas vārdi angļu valodā labour protection, laser cutting, mechanical engineering
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 30.06.2020 13:18:28