Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums Ar bezpilota lidaparātu iegūta ortofoto un punktu mākoņa izmantošana būvniecības kontroles vajadzībām
Nosaukums angļu valodā Use of Orthophoto and Point Cloud which is Obtained through Unmanned Aerial Vecihle for Building Control Purposes
Struktūrvienība 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments
Darba vadītājs Pēteris Pētersons
Recenzents I.Lukss
Anotācija Bakalaura darbs ar inženierprojektu “Ar bezpilota lidaparātu iegūta ortofoto un punktu mākoņa izmantošana būvniecības kontroles vajadzībām” izstrādāts ar mērķi pārbaudīt, vai no ar bezpilota lidaparātu iegūtajos fotoattēlos un no tiem izveidotā punktu mākoņa ir iespējams iegūt nepieciešamos datus par ēku un aizpildīt ēkas datu deklarāciju, ar kuras palīdzību vietējā pašvaldība Nekustamā īpšuma valsts kadastra sistēmā drīkst reģistrēt citiem īpašniekiem piederošas ēkas. Bakalaura darba teorētiskajā daļā ir aprakstīta būvniecība kā tautsaimniecības nozare, to reglamentējošie normatīvie akti un uzraugošo institūciju loma, ēku klasifikācija un to būvniecības process, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma, kā arī prasības bezpilota lidaparātu lidojumu īstenošanai. Inženierprojekta daļā virs divām apbūvētām teritorijām Carnikavas novadā tika veikti lidojumi ar bezpilota lidaparātu, lai uzņemtu fotoattēlus. Pēc tam no uzņemtajiem fotoattēliem tika izveidoti divi punktu mākoņi, no kuriem darba gaitā mēģināju iegūt nepieciešamos datus par ēkām.
Atslēgas vārdi Ēkas, bezpilota lidaparāts, punktu mākonis
Atslēgas vārdi angļu valodā Buildings, unmanned aerial vehicle, pount cloud
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 29.06.2020 12:47:18