Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Nelaimes gadījumu samazināšana elektroapgādes uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Reduction of Accidents in the Electro Supplied Enterprise
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Guna Bazone
Recenzents Ēriks Kamergrauzis, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Bakalaura darba autore: Marija Mičule Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Zinātniskais asistents, Mg.oec, Mg. DA Guna Bazone Bakalaura darba nosaukums: “Nelaimes gadījumu samazināšana elektroapgādes uzņēmumā” (Reduction of accidents in the electro supply enterprise) Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 71 lappuses. Bakalaura darbs satur 0 tabulas, 20 attēlus un 7 pielikumus. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba izmantotās literatūras sarakstā ir ievietoti 26 informācijas avoti. Galvenie bakalaura darba aplūkotie jautājumi un rezultāti: Darba mērķis ir ieviest inovācijas elektroapgādes uzņēmumā, lai samazinātu nelaimes gadījumu skaitu. Teorētiskajā daļā tiek aprakstīta darba aizsardzības sistēma Latvijā, kāda ir apmācību kārtība darba aizsardzības jautājumos valstī, kā notiek nelaimes gadījumu izmeklēšanas un uzskaites kārtība, kādas ir risku novērtēšanas metodes un kas ir pēdējā brīža risku novērtēšana, kā arī drošība darbā ar elektrību, lai būtu iespējams izprast situācijas nopietnību. Analītiskajā daļā ir nedaudz pastāstīts par uzņēmumu kopumā, tā darba aizsardzības sistēmu, inspekcijas un darba aizsardzības funkciju un darba vietu pārbaudēm. Tālāk tiek veikta notikušo nelaimes gadījumu statistika, no kā izriet to analīze, kas noved pie tā, ka “X” nelaimes gadījumi turpina pieaugt. Praktiskajā daļā tiek piedāvāti trīs risinājumi nelaimes gadījumu samazināšanā – darba aizsardzības prasību testu izstrāde, informatīvi paskaidrojošo plakātu izstrāde un lietotnes “Jūties droši darbā!” izveide. Papildus tiek piedāvāts optimizēt dabas resursu izmantošanu, mainot darbinieku kartes un ir izstrādāta pēdējā brīža risku novērtēšanas anketa, kas jāizpilda pirms darbu uzsākšanas un tā būtu kā palīgs drošības instruktāžas veikšanā. Darbā pārsvarā tiek izmantoti elektroapgādes uzņēmuma “X” iekšējie dokumenti, LR Ministru kabineta noteikumi, Valsts darba inspekcijas statistikas dati, mācību literatūra darba aizsardzībā, kā arī interneta materiāli. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzība, nelaimes gadījumi, elektrība
Atslēgas vārdi angļu valodā Work safety, accidents at work, reduction of accidents, electricity
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 29.06.2020 11:48:52