Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Darba vides risku samazināšana metinātāja profesijā
Nosaukums angļu valodā Reduction of Work Environment Risks in the Welder Profession
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Bartušauskis
Recenzents Ēriks Kamergrauzis, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Bakalaura darba autors: Jeļizaveta Glušņova Bakalaura darba vadītājs: Jānis Bartušauskis, Lektors, Mg. DA. Bakalaura darba tēma: „Darba vides risku samazināšana metinātāja profesijā”. Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 78 lapām. Bakalaura darbā ir 49 attēli, 13 tabulas un 1 formula. Valoda, kurā uzrakstīts bakalaura darbs: Latviešu. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Bakalaura darba teorētiski metodiskajā daļā tiek aplūkota darba aizsardzības likumdošana Latvijā, metālkonstrukciju ražošanas un metālapstrādes nozares attīstība, darba vides risku novērtēšanas juridiskais pamats, pamatnosacījumi un metodes, kā arī kaitīgie darba vides riski un arodslimības metinātāju profesijā. Bakalaura darba analītiskajā daļā ir ietverta statistisko datu informācija par nelaimes gadījumiem un to cēloņiem metālapstrādē, kā arī par arodslimības gadījumiem. Tika iekļauta informācija par uzņēmumu un tā darba aizsardzības sistēmu, kā arī par metinātājiem un metinātāju aprīkojumu uzņēmumā. Ir iekļauti arī veiktie indikatīvo mērījumu rezultāti metinātāju darba vietās, kā arī izvērtēti izsniegtie individuālie aizsardzības līdzekļi. Tika izvērtēti darba vides riski darba veidam – metināšanas darbi – ar 5 baļļu, SGR-A un ugunsbīstamības riska novērtējuma metožu palīdzību. Bakalaura darba praktiskajā daļā tika izstrādāti iespējamie varianti un ieteikumi darba vides risku mazināšanai uzņēmuma metinātājiem. Tika piedāvāti piemērotākie individuālie aizsardzības līdzekļi metinātājiem. Darba gaitā tika izstrādāti 17 secinājumi un iesniegti 17 priekšlikumi. Bakalaura darbā izmantotie informācijas avoti: Darba izstrādei kopumā tika izmantoti 62 informācijas avoti. Glušņova., J. „ Darba vides risku samazināšana metinātāja profesijā”: Bakalaura darbs/ Zinātn. vadītājs Lektors, Mg. DA., Bartušauskis J.- Rīga: RTU, 2020.- 78 lpp.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzība; metināšana; preventīvie pasākumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Occupational Safety; welding works; preventive measures
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 29.06.2020 11:43:24