Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Sastāvu projektēšana 3D konstrukciju printēšanai"
Nosaukums angļu valodā "Mixture design of innovative cementitious materials for construction 3D printing"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Māris Šinka
Recenzents Rihards Gailītis
Anotācija Maģistra darba mērķis - radīt ātri cietējošu saistvielu sastāvus, kas būtu printējami izmantojot esošu 3D printeri, maksimāli izmantojot vietējas un ekonomiski pamatotas izejvielas. Darba sākumā sniegts ieskats, kāpēc tikusi izvelēta šāda tēma un kāpēc uzstādītais mērķis ir aktuāls – būvniecības nozarē, salīdzinot ar citām jomām kā, piemēram, rūpniecisko ražošanu, medicīnu, 3d tehnoloģiju ieviešana norisinās lēnām. Viens no iemesliem nozares salīdzinoši lēnajai attīstībai, varētu būt pētījumu trūkums par printējamu sastāvu izveidi. Lai izpildītu izvirzīto darba mērķi, darba pirmajā daļā veikta literatūras izpēta par 3D printēšanas tehnoloģiju attīstību dažādās nozarēs, secīgi tālāk veikts apskats par būvniecības nozarē izmantotajām tehnoloģijām, sastāviem, kā arī pievienoto piedevu ietekmi uz sastāva īpašībām. Eksperimentālajā daļā tika izveidotas 10 sastāvu sērijas, kopumā pārbaudot 53 sastāvu maisījumus. Izvēlētas divas pamatsaistvielas – ģipsis un portlandcements, kurām tika pievienotas 9 cietēšanu paātrinošas saistvielas (kalcija sulfo-alumināta cements, alumīnija sulfāts, portlandcements, kalcija hlorīds jeb tehniskais sāls, kalcija aluminātu cements, anhidrīds, būvģipsis, metakaolīns un ģipša plastificējoša piedeva) dažādās proporcijās. Maisījumiem tika noteikta plūstamība, saistīšanas laiks, ūdens daudzums, mehāniskās īpašības – spiedes stiprība 2, 24 stundu un 7 dienu cietējušiem paraugiem. Iegūtie rezultāti tika apkopoti un analizēti. Pēdējā daļā tika sniegti secinājumi par iegūtajiem rezultātiem un izvirzīti perpektīvākie maisījumi, ko būtu nepieciešams pārbaudīt javas maisījumā. Kopējais darba apjoms ir 103 lapaspuses, to skaitā 45 attēli, 15 grafiki un 53 tabulas.
Atslēgas vārdi 3D printēšana; 3D betona printēšana; printējama sastāva projektēšana; ģipsis; portlandcements
Atslēgas vārdi angļu valodā 3D printing; 3D concrete printing; 3D printing mixture design; gypsum; Portland cement
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 28.06.2020 12:01:08