Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Ielāpu pārvaldības rīku novērtējums Microsoft Windows un Linux operētājsistēmu centralizētai pārvaldībai
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Patch Management Tools for Centralized Management of Microsoft Windows and Linux Operating Systems
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Mārtiņš Bonders
Recenzents Mg. sc. ing. Andris Petris
Anotācija Uzņēmumu informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimālas darbības uzturēšanai ir būtiski nodrošināt stabilu un uzticamu operētājsistēmu darbību. Lai nodrošinātu informācijas sistēmu un datoru operētājsistēmu funkcionalitāti, ir svarīgi tās efektīvi pārvaldīt un veikt periodiskus programmatūras atjauninājumus. Operētājsistēmu ielāpu pārvaldības rīki ir efektīvs risinājums, kas nodrošina, ka operētājsistēma un tai piesaistītās citas programmatūras tiek regulāri atjaunotas, tādējādi nodrošinot nepieciešamo infrastruktūras drošības līmeni. Lai veicinātu AS “SAF Tehnika” informācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstību un nodrošinātu tās atbilstību uzņēmuma izvirzītajām infrastruktūras drošības prasībām, nepieciešams ieviest centralizētu ielāpu pārvaldību. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt dažādu operētājsistēmu ielāpu pārvaldības rīkus, analizējot tos atbilstoši izvirzītajiem uzņēmuma kritērijiem, kā arī veikt atbilstošākā ielāpu pārvaldības rīka praktisku ieviešanu un tā funkcionalitātes pārbaudi uzņēmuma vidē. Pētījuma gaitā analizēti operētājsistēmu, to uzbūves un ielāpu pārvaldības teorētiskie aspekti, veikta ielāpu pārvaldības rīku novērtēšana atbilstoši uzņēmuma vajadzībām, piemērojot kvantitatīvās novērtēšanas pieeju, izvērtējot rīku funkcionalitātes atbilstību izvirzītajiem kritērijiem. Pētījuma rezultātā, balstoties uz veikto analīzi, izvēlēts AS “SAF Tehnika” informācijas tehnoloģiju infrastruktūras vajadzībām atbilstošākais ielāpu pārvaldības rīks, kā arī veikta tā praktiska ieviešana un funkcionalitātes izvērtēšana uzņēmuma vidē, lai nodrošinātu turpmāku centralizētu ielāpu pārvaldību uzņēmuma infrastruktūras darbības nepārtrauktības un atbilstoša drošības līmeņa nodrošināšanai. Darba apjoms – 66 lpp., 9 tabulas un 32 attēli.
Atslēgas vārdi ielāpi, ielāpu pārvaldība, rīki, centralizēta pārvaldība, windows, linux
Atslēgas vārdi angļu valodā patches, patch management, tool, centralized management, windows, linux
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.06.2020 12:47:03