Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Digitālās humanitārās zinātnes
Nosaukums Lietotāja konstruēšana: Lietotāju pieredzes aizspriedumi izstrādātājiem, veidojot e-mācības
Nosaukums angļu valodā Construction of User: Developer Bias on UX in E-learning Production
Struktūrvienība 23000 E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Darba vadītājs Agris Ņikitenko
Recenzents Atis Kapenieks, Dr.phys., asociētais profesors
Anotācija Šis maģistra darbs ir veltīts izstrādātāju aizspriedumiem par UX e-kursu izstrādes procesā konkrētā e-apmācību uzņēmumā. Maģistra darba mērķis ir analizēt, kā izstrādātāji izprot lietotāju, kā šī izpratne ietekmē izstrādātāju izvēles e-kursa izstrādes procesā un kā šīs izvēles ietekmē konkrēts e-apmācību izstrādes rīks. Lai sasniegtu mērķi, maģistra darbā tika pielietota gan kvantitatīvā pētījuma metode aptaujas formā, gan kvalitatīvā pētījuma metode UX intervijas formā. Rezultāti liecina, ka izstrādātāji domā, ka lietotāji bez iepriekšējas pieredzes e-apmācībās nezinās, kā navigēt e-kursā, taču nepastāv korelācija starp iepriekšēju pieredzi un lietošanas vieglumu. Ja lietotājs e-kursa sākumā iestrēgs un pirmais iespaids būs negatīvs, lietotājam e-kurss nepatiks, lietotājs negribēs to pabeigt un uzskatīs par nenoderīgu. Gandrīz visos aspektos (vizuālais dizains, lietošanas vieglums un noderīgums), izstrādātāji domā, ka lietotājiem e-kurss patiks labāk, taču lietotājiem e-kurss patīk mazāk. Articulate Rise rīks ietekmē to, kā izstrādātāji strādā ar e-kursa izveidu, reizēm ierobežojot izstrādātājus veikt labākas UX izvēles, kas ietekmē lietotāja UX.
Atslēgas vārdi Izstrādātāji, lietotājs, lietotāja pieredze, izstrādātāju aizspriedumi, Articulate Rise, interfeiss
Atslēgas vārdi angļu valodā Developers, User, UX, Developer bias, Articulate Rise, interface
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 18.06.2020 01:51:41