Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Vadlīniju izstrādāšana LEAN pieejas ieviešanai Indijas būvniecības nozarē
Nosaukums angļu valodā Development of guidelines for LEAN approach implementation in Indian construction sector
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents Ģirts Zariņš, VRAA, projektu vadītājs
Anotācija Pēc veiksmīgas Lean tehnikas ieviešanas apstrādes rūpniecībā un daudzās citās nozarēs vadītāji sāka domāt, kā šāda veida paņēmienus varētu izmantot būvniecības nozarē. Šīs tehnikas ieviešanas laikā rodas daudz grūtības. Lean tehnikas mērķis ir uzlabot darba produktivitāti vai vērtību un vienlaikus samazināt atkritumu daudzumu. Daudzi būvniecības uzņēmumi Indijā nebija pietiekami informēti par Lean tehniku, bet tomēr zināja par dažiem Lean rīkiem, piemēram, Last planner sistēmu, iknedēļas darba plānošanu, posmu plānošanu utt. Maģistra darba mērķis ir izpētīt Lean metodi, tās ieviešanu būvniecības nozarē un izstrādāt vadlīnijas Lean pieejas ieviešanai Indijas būvniecības nozarē. Maģistra darbs sastāv no piecām daļām: ievads, analītiskā daļa, teorētiskā daļa, praktiskā daļa un secinājumi un priekšlikumi. Ievadā tika sniegtas dažas pamatzināšanas par Lean, maģistra darba struktūru, apjomu, noformulēts mērķis un izvirzīta hipotēze. Analītiskajā daļā Lean koncepcijas izveides vēsture, projekta piegādes pieteikuma piemēra analīze, kurā ir daži gadījumu pētījumi, informācija par Lean situāciju Baltijas valstī un Indijā un aprakstīts viens Mahindra un Mahindra Company gadījumu pētījums, lai saprastu, kāpēc Lean metode ir būtiska. Teorētiskā daļa sākas ar detalizētu literatūras apskatu, tiek analizēta teorija par Lean koncepciju, dažādiem Lean ieviešanas instrumentiem, Lean koncepcijas ieguvumiem. Praktiskajā daļā ir aprakstīta Lean principu pielietošana būvniecības procesā. Izmantojot piemēru ir atspoguļota Lean ietekme uz darba produktivitāti. Tālāk ir aprakstīts datu vākšanas posms un anketa, kuru aizpildīja projekta vadītājs un inženieris, izmantojot telefoniskās sarunas un video konferences iespējas. Noslēgumā ir apkopoti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Šie priekšlikumi var noderēt būvniecības objektā un uzlabot darba apstākļus.
Atslēgas vārdi liesās struktūras, ieinteresētās puses, liesās iekārtas, liesā ražošana, aptauja
Atslēgas vārdi angļu valodā lean structures, stakeholders, lean equipment, lean manufacturing, survey
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2020 19:06:44