Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Būvuzņēmuma darbības efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšanas stratēģija
Nosaukums angļu valodā Strategy of increasing the efficiency and competitiveness of the construction company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Kristīne Fedotova
Recenzents Antra Kundziņa, Fizikālās Enerģētikas institūts
Anotācija Mūsdienu būvuzņēmumi konkurences apstākļu dēļ piedāvā nekvalitatīvus produktus vai pakalpojumus par zemākām izmaksām iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā. Lai nodrošinātu ekonomisko augšupeju un tiešām kvalitatīvu, tīru un sakārtotu vidi sabiedrībai ir jāpārliecinās vai būvuzņēmuma darbība ir godīga – maksā nodokļus līdz ar to palielinot valsts finansiālās iespējas. Sabiedrībai jāpārliecinās vai tiek ievērota likumdošana un normatīvie akti, kas ir ne tikai droši lietojams gala produkts, bet arī pamats ekonomiskai izaugsmei. Darbam ir izvirzīts jautājums vai ir iespējams paaugstināt konkurētspēju būvuzņēmumam un kādu stratēģiju var pielietot, lai paaugstinātu būvuzņēmuma darbības efektivitāti? Maģistra darba mērķis ir izveidot efektīvu darbības vadīšanu stratēģiju un konkurētspējas paaugstināšanas risinājumus būvuzņēmējdarbībā. Mērķa sasniegšanai tiks analizēts nekustamā īpašuma tirgus un noteikti būvuzņēmējdarbības attīstību ietekmējošie faktori. Darba analītiskajā daļa tiks analizēts nekustamo īpašumu tirgus, jo nekustamā īpašuma tirgus ir valsts ekonomikas sastāvdaļa. To nevar analizēt kā atsevišķu nozari, jo tas ir cieši saistīts ar citām tautsaimniecības nozarēm. Maģistra darba teorētiskajā daļā tiks apskatīti efektīvas stratēģijas veidošanas paņēmieni un pētītas metodes, kas spēs nodrošināt sekmīgus rezultātus būvuzņēmumam. Tiks apskatītas konkurētspēju paaugstināšana iespējas un kam būtu jāpievērš uzmanība, lai tā ir veiksmīga. Darba praktiskajā daļā tiks vērsta uzmanība uz būvuzņēmuma mērķu koku un tā stiprajām un vājām pusēm. Tiks izvērtēts būvuzņēmuma iespējas un draudi konkurētspējīgajā tirgū. Projekta daļa tiks izmantotas aptaujas rezultāti, kurā piedalās komersanti, ar mērķi identificēt aktuālās problēmas un konkurētspējas kritērijus. Pētījumā tiks izveidota efektīva stratēģija būvuzņēmumam, lai paaugstinātu būvuzņēmuma konkurētspēju. Latvijā pastāv asa konkurence starp būvniekiem un projektu trūkums. Konkurences sekas rada zemu kvalitāti būvniecības produktiem, izmantojot nekvalitatīvus materiālus būvniecībā, kuru izmaksa ir mazvērtīgas. Lai veicinātu tautsaimniecības attīstību ir nepieciešams veicināt konkurētspēju, atbalstīt jaunos uzņēmējus, lai varētu aktīvi darboties ārējos darba tirgos. Kā rezultātā varētu novērot, ka pieaug nodarbinātības līmenis, kā paaugstinās tautsaimniecības rādītāji. Sekmīgu stratēģisko vadīšanu nodrošina izvirzītie mērķi, kas tiek iekļauti vadības procesā.
Atslēgas vārdi efektivitāte; konkurētspēja; stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategy; efficiency; competitiveness
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2020 17:53:40