Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Kustības dinamikas parametru uzņemšanas un saglabāšanas sistēmas izveide"
Nosaukums angļu valodā "Developing of motion parameters data sensing and recording system"
Struktūrvienība 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs Armands Šenfelds
Recenzents Kaspars Kroičs
Anotācija Šajā darbā tiek apskatīta izveidotā kustību parametru nolasīšanas un saglabāšanas sistēmas izveide. Tiek aplūkota un pamatota atsevišķo sistēmas komponentu izvēle, izskaidroti izstrādātas programmatūras algoritmi. Darbs sastāv no ievada, teorijas, inženerprojekta, secinājumu un izmantotās literatūras nodaļām, ka arī no pielikumu nodaļas un diviem rasējumiem. Ievadā tiek izskaidrota izvēlētas tēmas aktualitāte, tiek noteikti darba mērķi un piedāvāti iespējamie izveidotās sistēmas izmantošanas scenāriji. Teorijas daļā tiek aplūkoti galvenie momenti, kuri tika aizskarti izstrādājot jauno sistēmu. Tie ir kustību simulatori (veidi un to veidu īpašības), cilvēka vestibulārā sistēma (uzbūve un darbības princips), simulatora slimība (cēloņi, kā tā izpaužas un kā to novērst), inerces mērīšanas ierīce (uzbūve un darbības princips), darbā izmantotie komunikācijas protokoli, electricIMP lietu interneta platforma, Node-RED lietu interneta platforma, globālas un lokālas pozicionēšanas sistēmas. Inženerprojekta nodaļā tiek noteiktas sistēmas prasības, pamatota elementu un parametru izvēle, apakstīta komunikācija, izskaidroti izstrādāto programmu algoritmi (parametru nolasīšana, pārsūtīšana, saglabāšana, attēlošana ar vizuālā interfeisa palīdzību). Ir aplūkots eksperimentālo datu iegūšana process un eksperimentāli iegūto datu interpretācija. Ir attēlots arī izveidotais mērīšanas iekārtas korpuss. Secinājumos tiek aprakstīta izveidotās sistēmas veiktspēja un piedāvātas sistēmas uzlabošanas iespējas. Pielikumi sastāv no aģenta un device koda. Rasējumos attēlots izveidotā mēriekārtas korpusa dimensijas, izmantoto elektrisko plašu dimensijas, Node-RED pilns algoritms un izmantoto elektrisko plašu shēmas.
Atslēgas vārdi manipulātori, kustību simulators, kustību savirknēšanas algoritms, lietu internets, akselerometrs, elektromehāniskie sensori, Node-RED, diģitālais dvīnis
Atslēgas vārdi angļu valodā manipulators, motion simulator, classic washout filter, Internet of Things, mobile applications, accelerometers, motion measurements, electromechanical sensors, Node-RED, Digital twin
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2020 11:56:05