Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Apģērba lielumatbilstības noteikšanas iespēju izpēte, izmantojot sensoru matricu"
Nosaukums angļu valodā "Research of Evaluation of Clothing Fit by Sensor Matrix"
Struktūrvienība 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs Pēteris Apse-Apsītis
Recenzents Mihails Gorobecs
Anotācija Maģistra darbā pētītas sensoru matricas izstrādes iespējas apģērba lielumatbilstības noteikšanai. Sensoru matrica un tās elementi tiek integrēti ģērbā, kas pieprasa multidisciplināru priekšizpēti, lai nodrošinātu tās atbilstību nozares prasībām. Darba teorētiskajā daļā apskatīti un salīdzināti dažādi temperatūras, relatīvā mitruma un spēka sensori, kas sniegtu nepieciešamo informāciju apģērba lielumatbilstības noteikšanai. Iekļauta informācija par vairākiem tekstila bāzes un citiem apģērbā pielietotiem elementiem, kurus izmanto elektronikas iestrādei tekstilā. Veikti eksperimenti elektrovadošu pavedienu īpašību testēšanai un sensoru noturības pārbaudei vairāku mazgāšanas ciklu ietekmē. Testētas divas dažādas kapacitātes mērīšanas ķēdes. Pēc eksperimentu rezultātiem izstrādāta sensoru matricas uzbūve, kas realizēta. Veikta sensoru matricas testēšana, apģērba lielumatbilstības noteikšanas pielietojumā. Darbs sastāv no 82 lpp., 78 attēliem, 11 tabulām, pievienoti 4 pielikumi. Izmantoti 55 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi viedais tekstils, sensori, elektrovadoša dzija
Atslēgas vārdi angļu valodā e-textile, sensors, electro conductive yarn
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2020 10:43:18