Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Būvuzņēmumu darbības stratēģijas atbilstība ekonomiskās attīstības cikla fāzēm
Nosaukums angļu valodā The consistency of the construction companies operating strategy with the economic cycle phases
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents Jānis Vanags, LZA Ekonomikas institūts
Anotācija Maģistra darba ,,Būvuzņēmumu darbības stratēģijas atbilstība ekonomiskās attīstības cikla fāzēm” ietvaros tiek apskatīta un analizēta būvniecības nozare Latvijā un nozares ekonomiskās attīstības cikla fāzes un to ietekme uz būvuzņēmējdarbību. Maģistra darba mērķis ir analizēt konkrēta būvuzņēmuma stiprās un vājās puses, uz kuru pamata izveidot problēmu risinājumu stratēģiskām, materiālām un novatoriskām pārmaiņām. Maģistra darbs ir veidots četrās daļās: Pirmajā jeb analītiskajā daļā tiek apskatīta un analizēta Latvijas būvniecības nozares vēsture Latvijā, kopējā situācija, būvniecības nozares struktūra, izvirzītie mērķi un galvenie nozares ietekmētāji. Otrajā, teorētiskajā daļā tiek detalizētāk raksturotas un padziļinātāk apskatītas nozares galvenās problēmas, potenciālie ietekmes mehānismi. Maģistra darba trešā daļa – praktiskajā daļā apskatītas potenciālās iespējas, kā risināt būvuzņēmumu mainīgās ekonomiskās situācijas radītās problēmas, piedāvājot dažādus paņēmienus un stratēģiskus risinājumus, kas pēc iespējas mazāk ietekmētu būvuzņēmuma darbību ekonomiskajās krituma fāzēs un principus ilgtspējīgai attīstībai. Maģistra darba ceturtā – projekta daļā autors analizē konkrētu būvniecības uzņēmumu, veic tā analīzi, izvirza svarīgākās pamatvērtības, ar vispārzinātniskās metodes palīdzību analizējot uzņēmuma esošo situāciju un piedāvājot risinājumus, kas kalpotu kā darbības principi, lai uzņēmuma iekšējā vide un iekšējie procesi radītu produktīvāku un stabilāku vidi, kas būtu mazāk ietekmējama ekonomisko pārmaiņu rezultātā. Maģistra darba apjoms ir 102 lapaspuses, darbā ietverti 25 attēli un 10 tabulas.
Atslēgas vārdi Būvuzņēmumu darbības stratēģija, ekonomiskais attīstības cikls
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategy of construction companies, economic development cycle
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2020 10:35:58