Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums Tipogrāfijas noliktavas un biroja ēkas ''Poligrāfijas nams'' esošā iekštelpu apgaismojuma un vadības sistēmas izpēte, modernizācijas izstrāde
Nosaukums angļu valodā Investigation of the Lighting and Control System of the Printing House and Office Building ''Poligrāfijas nams'' and Development of Modernization Proposal
Struktūrvienība 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments
Darba vadītājs Nikolajs Breners
Recenzents
Anotācija Darba tēma ir: “Tipogrāfijas noliktavas un biroja ēkas „Poligrāfijas nams” esošās iekštelpu apgaismojuma un vadības sistēmas izpēte, modernizācijas risinājumu izstrāde” Darbs sastāv no ievada, divām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem un pieliku-miem. Darba mērķis : izstrādāt mūsdienīgu rūpniecības uzņēmuma noliktavas un biroja ēkas korpusa elektroapgādes un apgaismojuma projektu. Projekta pirmajā (teorētiskajā) daļā tiek norādīti galvenie elektroapgādes tīklu ierīkoša-nu reglamentējošie dokumenti, dota telpu klasifikācija, aprakstītas un raksturotas svarīgākās iekšējo tīklu elektroiekārtas. Bez tam, atsevišķi ir aplukotas dažas apgaismes tīklu un iekārtu būtiskās īpatnības. Projekta otrajā (praktiskajā) daļā tiek veikta spēka un apgaismes tīklu elektroiekārtu un strāvas vadītāju izvēle, īsslēgumu strāvu aprēķins, aizsardzības aparātu izvēle. Darbā tiek aplū-koti svarīgākie pasākumi drošai darba izpildei un ir novērtēti objekta iekļautās instalācijas ma-teriālus, apgaismes tehnikas un montāžas izmaksas. Projektēšanas gaitā tiek izmantota speciālā literatūra un datorprogrammas: AutoCad 2009, Microsoft Office, DiaLux (“PHILIPS” firmas datorprogramma apgaismojuma aprēķi-nāšanai). Darba apjoms ir 70 lapas, 18 attēli, 14 tabulas, 2 pielikumi 8 grafiskie pielikumi un 24 bibliogrāfiskie avoti un interneta resursi.
Atslēgas vārdi “Tipogrāfijas noliktavas un biroja ēkas „Poligrāfijas nams” esošās iekštelpu apgaismojuma un vadības sistēmas izpēte, modernizācijas risinājumu izstrāde”
Atslēgas vārdi angļu valodā „Investigation of the indoor lighting and control system of the Printing house and office building „Poligrāfijas nams” and development of modernization proposal”
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2020 10:28:08