Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Transportēšanas procesa optimizācija un pilnveidošana ar kravu plūsmas statistiskās modelēšanas metodēm.
Nosaukums angļu valodā Optimization and Improvement of a Transport Process Using Freight Traffic Statistical Modelling Methods.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Emma Šidlovska
Recenzents Dr.sc.ing., docents S. Bratarčuks
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Transportēšanas procesa optimizācija un pilnveidošana ar kravu plūsmas statistiskās modelēšanas metodēm”. Galvenie darba uzdevumi ir izpētīt kravu plūsmu uzņēmumā, izstrādāt modeli kravu plūsmu prognozēšanai un izdarīt prognozi izmantojot šo modeli, ka arī piedāvāt kravu plūsmas optimizācijas modeli, kas balstās uz izstrādātiem kritērijiem. Darbā tika pētītas divu maršrutu kravu plūsmas divos mērogos – pa nedēļām un pa mēnešiem. Izmantojot autokorelācijas metodi tika noteikts plūsmas periodiskums. Tika konstatēts, ka plūsmus var aprakstīt ar multiplikatīvo modeli ar sezonas komponenti, kuru periodiskums variējās no 8 mēn. līdz 12. mēn. Balstoties uz prognozes datiem tika veikta noliktavas krājumu optimizācija ar mērķi mazināt uzņēmuma izmaksas. Darbs sastāv no piecām nodaļām. Pirmajā daļā tika apskatītas uzņēmuma galvenās darbības jomas, ka arī uzņēmuma loģistiskie pamatprocesi. Otrajā daļā tiek aprakstīti dinamikas rindu teorijas pamatprincipi un dinamikas rindu raksturojošie parametri. Trešajā daļā tika piedāvāti kravu plūsmu prognozēšanas statistiskie modeļi un veiktas kravu plūsmu prognozes. Trends (ilgstošā komponente) tika turpināts izmantojot lineārās regresijas metodi. Sezonālās (periodiskas) komponentes prognozei tika iegūtas izmantojot Furjē diskrēto pārveidojumu. Ceturtajā daļā ir apskatīti noliktavas efektivitās darbības kritēriji un krājumu vadības pamati. Piektajā daļā tiek piedāvāts kravu plūsmas optimizācijas modelis, kas balstās uz izstrādātiem kritērijiem un veikts noliktavas optimizācijas aprēķins ar šo modeli. Parādīts, ka piedāvātais optimizācijas modelis samazina noliktavas uzglabāšanās izmaksas par 5% un ar šo uzlabo uzņēmuma darbību. Pēc prognozēšanas un optimizācijas rezultātiem ir secināts ka prognoze, kas iekļauj sevī sezonālo ieguldījumu var tikt veiksmīgi pielietota noliktavas optimālā pasūtījuma daudzuma aprēķiniem. Darba rezultāti varētu tikt pielietoti šī uzņēmuma resursu plānošanas darbā, ka arī optimizācijas metodi var pielietot piegāžu tīklos, publiskajās noliktavās loģistikas centros ar mērķi nodrošināt maksimālu patērētāju pieprasījuma apmierināšanu Atslēgas vārdi: kravu plūsmas, dinamikas rindu teorija, Furjē analīze, Furjē diskrētais pārveidojums, noliktavas krājumi, piegādes ķēde, multiplikatīvais modelis, sezonalitāte, ilgtermiņa prognoze. Maģistra darba apjoms ir 93 lapaspuses: tas ietver ievadu, 5 nodaļas, secinājumus, priekšlikumus, izmantotās literatūras sarakstu, ar 15 avotiem, 1 pielikumu, 69 attēlus, 104 formulas un 11 tabulas.
Atslēgas vārdi kravu plūsmas, dinamikas rindu teorija, Furjē analīze, Furjē diskrētais pārveidojums, noliktavas krājumi, piegādes ķēde, multiplikatīvais modelis, sezonalitāte, ilgtermiņa prognoze.
Atslēgas vārdi angļu valodā cargo flows, dynamics row theory, Fourier analysis, Fourier discrete modification, warehouse inventory, supply chain, multiplicative model, seasonality, long-term forecast.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2020 15:24:16