Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Būvniecības vadības problēmas un risinājumu iespējas
Nosaukums angļu valodā Problems and possible solutions in construction management
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Ģirts Zariņš
Recenzents Kristīne Fedotova
Anotācija Maģistra darbs “Būvniecības vadības problēmas un risinājumu iespējas”. Maģistra darba mērķis ir analizēt komerciālās un nekomerciālās būvniecības risku veidus Latvijā. Maģistra darba hipotēze: Ražošanas riska segmentam ir vislielāka ietekme būvniecības nozarē. Darbā ir trīs galvenās nodaļas: analītiskā, teorētiskā un praktiskā. Analītiskajā daļā autors sniedz ieskatu Latvijas būvniecības nozarē, tās attīstībā, kā arī risku būtībā - no identificēšanas līdz reaģēšanai. Teorētiskajā nodaļā autors iepazīstina ar risku pārvaldības metodoloģiju pārskatu būvniecībā, kā arī analizē būvniecības projektu riska vadības pieeju un analizē riska pārvaldības dzīves cikla koncepciju. Teorētiskajā nodaļā autors analizē būvniecības risku veidu klasifikācijas pamatus, risku uzraudzības un risku ietekmes novērtēšanas metodes būvniecības nozarē, kā arī risku reakcijas stratēģijas būvniecības projektos. Visbeidzot, praktiskajā daļā autors iepazīstina ar faktoru analīzes rezultātiem dažādās jomās atbilstoši otrajā nodaļā aprakstītajiem veidiem un apkopo iegūtos datus. Hipotēze ir apstiprināta, un galvenie secinājumi ir tādi, ka galvenie riska avoti nav būvniecības projekta iekšējie, bet ārējie riski, un riski ar augstāku efektu sasitīt ar trešām pusēm projektam. Tāpēc var secināt, ka respondentiem lielākās problēmas būvprojekta vadībā rodas tāpēc, ka trešās puses nav izpildījušas savas saistības. Darbā sniegts pamats turpmākai riska pārvaldības analīzei dažādu veidu Latvijas būvprojektos, kā arī radīta iespēja gūt sākotnēju ieskatu par galvenajiem riskiem Latvijas būvniecības nozarē. Darba apjoms ir 96 lappuses, 12 tabulas, 26 attēli, izmantoti 48 literatūras avoti un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi CELTNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, RISKI, BŪVNIECĪBAS RISKI
Atslēgas vārdi angļu valodā CONSTRUCTION, CONSTRUCTION INDUSTRY, RISKS, CONSTRUCTION RISKS
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2020 13:44:05