Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Nekustamā īpašuma vērtēšanas metodoloģija investīciju piesaistes vajadzībām
Nosaukums angļu valodā Real estate valuation methodology for investment projects financing attraction
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Gita Actiņa
Recenzents Raja Kočanova, Latvijas Būvinženieru Savienība
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Nekustamā īpašuma vērtēšanas metodoloģija investīciju piesaistes vajadzībām”, kurā ir izpētītas Latvijas investīciju nekustamā īpašuma tirgus tendences un jauna nekustāmo īpašumu investīciju produkta izveide. Maģistra darbs sastāv no sekojošām daļām: ievads, analītiskā daļa, teoretiskā daļa, prakstiskā daļa, kā arī secinājumi un priekšlikumi. Analitiskajā daļā ir apskatīts Latvijas nekustamā īpašuma tirgus raksturojums, tendences un analītika. Teoretiskajā daļā ir apskatīts investīciju teorētiskais pamatojums, investīciju projektu vērtēšanas metodes un investīciju projektu iespējamie finansēšanas avoti. Prakstiskā daļā ir aprakstīta rehabilitācijas centra izveides idej, kā arī projekta īstenošanas aprēķini un biznesa plāns: celtniecības tāme, investīciju apjamo aprēķins, iespējamo ienākumu aprēķins. Maģistra darba izvirzītais mērķis – veicot nekustamā īpašuma nozares izpēti un analizējot tirgus attīstības tendences, uz nefunkcionējoša nekustāma īpašuma objekta piemēra, pārādīt kā var realizēt investīciju projektu ar ispējamo investoru piesaisti. Darba izstrādes gaitā tiek sasniegts izvirzītais mērķis un secināts, kā izmantojot pareizo pieeju un vēlmi, un pat bez pamata finanšu kapitāla ir iespējams izveidot jaunu investīciju produktu, iesaistot investorus, vai arī pārdot biznesa ideju ieviešanai konkrētā nekustamajā īpašumā. Pētījuma ietvaros tiek pierādīts, ka investīcijas ir nozīmīgs instruments nekustamo īpašumu tirgus attīstībā. Maģistra darba rezultātā ir izstrādāti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi kas jāņem vērā, veidojot jaunu investīciju produktu, kur ir ispēja atrast investorus projekta finansēšanai, kādas novērtēšanas metodes jāizmanto, lai pārbaudītu projekta rentabilitāti un finansiālo derīgumu. Kopējais darblapu skaits ir 106, darbā ir 10 tabulas, 11 attēli, 4 formulas, 4 pielikumi un 54 izmantotās literatūras un avotu skaits.
Atslēgas vārdi investīcijas, peļņa, investīiciju piesaiste, stratēģija, projekts, investīciju projekts, vērtēšanas metode
Atslēgas vārdi angļu valodā investment, profit, strategy, project, investment attraction, investment project, evaluation method.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2020 10:50:29