Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Pasažieru dzelzceļa transporta remonta depo kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanas iespēju pētījumi.
Nosaukums angļu valodā Research into the Possibilities of Increasing the Quality and Efficiency of a Passenger Railway Transport Repair Depot.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Valdis Priednieks
Recenzents Dr.habil.sc.ing.,profesors V. Šestakovs
Anotācija Maģistra darba nosaukums: Pasažieru dzelzceļa transporta Remonta Depo kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanas iespēju pētījumi. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus Remonta Depo procesu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanai, lai mazinātu tā darbības ietekmi uz vidi. Darba mērķa sasniegšanai ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Situācijas analītiskais apskats; 2. Remonta Depo procesu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanas iespēju teorētiskie pētījumi; 3. Remonta Depo procesu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanas praktisko priekšlikumu izstrāde; 4. Secinājumi un priekšlikumi. Informācijas avoti ir uzņēmuma nepublicētie materiāli, mācību līdzekļi un elektroniskie avoti. Tiek apskatīta uzņēmuma integrētā kvalitātes pārvaldības un energopārvaldības sistēma. Darbs ir balstīts uz notiekošiem procesiem uzņēmumā, kā arī uz uzņēmuma un tā procesu ekoefektivitātes attīstības potenciāla izpratni. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek veikts situācijas analītiskais apskats, uzņēmuma izpēte, tēmas saistošo normatīvo aktu analīze, dzelzceļa transporta vides problēmu pētījumu apskats. Darba turpinājumā, otrajā nodaļā, tiek veikti Remonta Depo ekoefektivitātes paaugstināšanas iespēju teorētiskie pētījumi. Tika piemērots Izcilības modelis, tā vērtēšana un pilnveide organizācijas procesu sistēmā. Autore veica vides pārvaldības sistēmas un Remonta Depo procesu analīzi. Maģistra darba trešajā nodaļā autore ir izstrādājusi priekšlikumus uzņēmuma procesu pilnveidei. Darba noslēgumā tika apkopoti darba secinājumi un priekšlikumi. Lai sasniegtu uzstādīto darba mērķi un izvirzītos uzdevumus, tika izmantotas tādas pētījuma metodes, kā datu grafiskā apstrāde, analītiskā, salīdzināšanas, aptaujas metode, DMAIC metodoloģija, FMEA metode u.c. Darbs izstrādāts latviešu valodā, kas ietver ievadu, trīs nodaļas, divus pielikumus, secinājumus, priekšlikumus; izmantoti 42 literatūras avoti, kopējais darba apjoms ir 88 lpp., tajā ir 28 attēli, 14 tabulas, trīs formulas.
Atslēgas vārdi dzelzceļa transports, remonta procesi, ekoefektivitāte, kvalitāte.
Atslēgas vārdi angļu valodā railway transport, repair processes, eco-efficiency, quality.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2020 10:10:52