Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženiermatemātika
Nosaukums Laikrindas strukturālas izmaiņas punktu noteikšanas rīku salīdzinošā analīze R vidē
Nosaukums angļu valodā Comparative Analysis of R Libraries for Determining Structural Change Points in Time Series Data
Struktūrvienība 12500 Lietišķās matemātikas institūts
Darba vadītājs Oksana Pavļenko
Recenzents Konstantīns Kozlovskis
Anotācija Maģistra darba tēma ir laikrindas strukturālās izmaiņas punktu noteikšanas rīku salīdzinošā analīze R vidē. Izvēlētā tēma ir aktuāla, jo izmaiņas punktu analīze sastopas daudzās jomās - kvalitātes kontrolē, ekonomikā, medicīnā, vides zinātnē, filoloģijā u.c. Darbs sastāv no divām daļām. Pirmā daļā ir izskatīto izmaiņas punktu noteikšanas bibliotēku no R vides literatūras apskats, kur izklāstītas izmaiņas punktu noteikšanas metodes un algoritmi. Praktiskajā daļā tiek salīdzināta katras bibliotēkas veiktspēja izmaiņas punktu noteikšanā piecos dažādos datu scenārijos. Katra scenārija kritēriji ir izmaiņas punktu skaita noteikšana, izmaiņas punktu lokācijas noteikšana un darbības laiks, kurā metode veic analīzi. Kā arī tiek aprakstīts šī darba rezultātā izstrādātais rīks ērtākai izmaiņas punktu analīzei, kuru var izmantot bez lielas pieredzes R vides programmēšanā. Lai darba mērķi sasniegtu tika izvirzīti šādi uzdevumi: • Izskaidrot kas ir izmaiņas punkts; • Izpētīt kādas strukturālās izmaiņas pastāv datos; • Izpētīt R vidē pieejamās populārākās bibliotēkas izmaiņas punktu analīzei; • Novērtēt kura no bibliotēkām ir piemērotāka katram datu struktūras izmaiņas veidam; • Izstrādāt rīku, kas ļaus veikt izmaiņas punktu analīzi ērtākā veidā bez nepieciešamās pieredzes R vidē. Maģistra darbs ir izstrādāts Lietišķās matemātikas institūtā. Darbs sastāv no 95 lpp., tajā ir iekļauts 31 attēls un 2 pielikumi. Attēlos galvenokārt ir redzami analizētie dati katrā no scenārijiem, kā arī bibliotēku novērtētie izmaiņas punkti. Pielikumos ir katrā scenārijā izmantotie uzģenerētie dati un rīka kods, kas tika izstrādāts R vidē. Ir izmantoti 30 avoti.
Atslēgas vārdi Laikrindas, Strukturālas izmaiņas punkti, R vide
Atslēgas vārdi angļu valodā Time series, Structural change points, R environment
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2020 07:53:46